Bij het zorgkantoor kun je terecht voor een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz). Je betaalt voor die zorg altijd een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage mag je niet met je pgb betalen.

Wat betaal je voor zorg via de Wlz?

Je betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • je inkomen
  • je vermogen (spaargeld)
  • je leeftijd
  • je woonsituatie, bijvoorbeeld of je alleen woont of met een partner
  • het soort zorg dat je ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken je eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van het CAK.
Zie ook het Slimme lijstje alle bedragen bij de hand.

Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft je gegevens door. Het CAK vraagt aan de Belastingdienst of het UWV gegevens over je inkomen en vermogen (spaargeld). Met die gegevens berekent het CAK je eigen bijdrage. Je ontvangt elke maand een factuur.

Lukt het niet om de eigen bijdrage in 1 keer te betalen?

Je kunt met het CAK een betalingsregeling afspreken. Je betaalt de eigen bijdrage dan verspreid over de maand. Ga hiervoor naar Mijn CAK of bel (0800) 1925. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Betaal je 2 keer een eigen bijdrage als je ook zorg via de gemeente (Wmo) krijgt?

Nee. Je betaalt dan geen eigen bijdrage voor de hulp via de Wmo. Daar zorgt het CAK voor.

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Wlz?

In de Wlz gelden verschillende uurtarieven voor formele zorgverleners en informele zorgverleners. Lees meer over het verschil tussen formele en informele zorgverleners.

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Formele zorgverleners mag je maximaal € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 21,14 per uur betalen.

Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum tarief? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Lees verder in Slim Lijstje Alle bedragen bij de hand 2021

  1. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎