Wat staat er in de toekenningsbeschikking?

Heeft het zorgkantoor je een pgb toegekend? Dan krijg je meestal aan het einde van het kalenderjaar een nieuwe toekenningsbeschikking voor het volgende jaar. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Wat doe je als je het niet eens bent met het besluit?

Ben je het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Vind je bijvoorbeeld dat je budget te laag is? Of krijg je alleen zorg in natura terwijl je een pgb hebt aangevraagd? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

In je bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. Vertel ook wat de gevolgen zijn van het besluit. Het zorgkantoor onderzoekt je bezwaar: het besluit daarover heet de ‘beslissing op bezwaar’. Je hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Het zorgkantoor heeft 6 weken de tijd voor de beslissing op het bezwaar.

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Houdt het zorgkantoor vast aan het 1e besluit? Dan kun je bij de rechtbank in beroep gaan. Doe dat binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar. In het besluit van het zorgkantoor staat hoe je dat kunt doen en bij welke rechtbank.

In het Slim Lijstje Bezwaar en beroep in de Wet langdurige zorg vind je meer informatie en tips over bezwaar maken en in beroep gaan.

Hulp nodig?

Ben je professional en wil je weten wat cliënten kunnen doen als ze het niet eens zijn met een besluit van het zorgkantoor? Volg dan de cursus Klacht, bezwaar en beroep.

Ben je Pluslid? Dan kan Per Saldo je juridisch ondersteunen als je bezwaar wilt maken.

  1. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt je zorgverleners uit. Je pgb komt dus niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de SVB. ↩︎
  2. Dit is een deel van pgb dat je mag gebruiken voor kleine uitgaven. Bijvoorbeeld voor postzegels of telefoonkosten. Je hoeft niet aan jet zorgkantoor door te geven waar je het geld aan uitgeeft. ↩︎
  3. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎