Bij de zorgverzekeraar kun je terecht voor een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg valt binnen de basisverzekering.

Wat betaal je voor zorg via de Zvw?

Je betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Zvw?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de maximum tarieven die je formele zorgverleners mag betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 23,52 per uur betalen. Dat bedrag is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.

Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de zorgverzekeraar heeft vastgesteld? Dan moet je dat zelf dat geld bijbetalen.

Meer weten?

  1. Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase: iemand kan niet meer genezen en de arts denkt dat iemand binnen 3 maanden zal overlijden. ↩︎
  2. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎