Eigen bijdrage en tarieven bij een pgb van de zorgverzekeraar

Veel vragen bij de advieslijn van Per Saldo gaan over geldzaken. Zoals over de eigen bijdrage en wat je je zorgverleners mag betalen als je een persoonsgebonden budget (pgb) van de zorgverzekeraar hebt.

Bij de zorgverzekeraar kun je terecht voor een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg valt binnen de basisverzekering.

Wat betaal je voor zorg via een Zvw-pgb?

Je betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Zvw?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de maximum tarieven die je formele zorgverleners mag betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 24,96 per uur betalen. Vanaf januari 2023 mag je maximaal € 26,52 per uur betalen. De maximumtarieven verschillen per zorgverzekeraar.

Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de zorgverzekeraar heeft vastgesteld? Dan moet je zelf dat geld bijbetalen.

Meer weten?

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.