• In een budgetplan leg je uit hoe je je pgb wilt besteden.
 • In een persoonlijk plan beschrijf je je beperkingen, en welke hulp je nodig hebt.
 • In een zorgmomentenoverzicht staat wanneer je hulp nodig hebt en hoelang.

Je stuurt budgetplan, persoonlijk plan en zorgmomentenoverzicht samen met de aanvraag naar de zorgverzekeraar.

Waarom een budgetplan?

Een budgetplan is niet verplicht, maar wel handig. Je beantwoordt in het budgetplan de volgende vragen:

 • Welke zorg wil je inkopen?
 • Bij welke personen of instellingen wil je die zorg inkopen (als je dat al weet)?
 • Wat is het uurtarief van je zorgverleners? Lees hier wat je zorgverleners per uur mag betalen.

Op de website Informatielangdurigezorg van het ministerie van VWS kun je een formulier Budgetplan downloaden. Als je dat formulier invult, is je budgetplan klaar. Dit formulier is voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar je kunt het ook gebruiken voor een budgetplan voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer weten? Volg de gratis de online minicursus Hoe maak ik een pgb-budgetplan?

Waarom een persoonlijk plan?

In een persoonlijk plan beschrijf je welke beperkingen je hebt en welke hulp je nodig hebt. Het plan geeft duidelijkheid voor jezelf en voor anderen.

Als je een persoonlijk plan maakt, moet je goed nadenken over:

 • wat jij belangrijk vindt in je leven;
 • wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt;
 • wat je van die hulp verwacht;
 • welke zorgverleners je wilt inschakelen (als je dat al weet);
 • waarom je kiest voor een pgb.

Vraag je het pgb niet aan voor jezelf maar voor iemand anders, zoals je vader, moeder of een cliënt? Dan kun je samen een persoonlijk plan opstellen.

Een persoonlijk plan is een goede voorbereiding op het gesprek met de wijkverpleegkundige over jouw pgb-aanvraag via de zorgverzekeraar. Ook heb je met dit plan alle informatie bij de hand als iemand daarom vraagt. Verder kan een persoonlijk plan handig zijn als je bezwaar wilt maken of bij een herindicatie.

Is een persoonlijk plan verplicht?

Nee, je hoeft geen persoonlijk plan te maken. Je kunt een persoonlijk plan ook alleen voor jezelf opstellen, zonder het naar de zorgverzekeraar te sturen.

In het Slim Lijstje Persoonlijk plan krijg je tips en uitleg over hoe je een persoonlijk plan maakt. We hebben ook een vragenlijst gemaakt. Als je die lijst invult, is je persoonlijk plan eigenlijk klaar.

Waarom een zorgmomentenoverzicht?

Een zorgmomentenoverzicht is handig voor jezelf en voor anderen. In het overzicht zet je op welke momenten van de dag je hulp nodig hebt en hoelang die hulp duurt.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Dan heb je recht op de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan samen met jou een budgetplan en een persoonlijk plan opstellen.

We geven regelmatig de workshop ‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’. In deze workshop schrijf je een persoonlijk plan als voorbereiding op een (her)indicatiegesprek.

 1. Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase: iemand kan niet meer genezen en de arts denkt dat iemand binnen 3 maanden zal overlijden. ↩︎
 2. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎