De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit.

Jeugdwet

Wat is de eigen bijdrage voor hulp en zorg via de Jeugdwet?

Voor zorg en ondersteuning via de Jeugdwet betaal je geen eigen bijdrage.

Alleen bij woningaanpassingen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Je mag die eigen bijdrage niet met je pgb betalen.

De eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Je betaalt dus nooit meer dan 12 x € 19,- = €228,- per jaar. Je betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. De gemeente geeft je gegevens door. Je ontvangt vanzelf de factuur.

Lukt het niet om de eigen bijdrage in 1 keer te betalen?

Je kunt met het CAK een betalingsregeling afspreken. Je betaalt de eigen bijdrage dan verspreid over de maand. Ga hiervoor naar Mijn CAK of bel (0800) – 1925. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Jeugdwet?

Dat bepaalt de gemeente. Er zijn dus ook verschillen tussen gemeenten. Maar je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen.

De tarieven zijn vaak afhankelijk van het soort hulp. Zo kan het maximum uurtarief voor individuele begeleiding anders zijn dan het maximum uurtarief voor persoonlijke verzorging. Voor sommige soorten hulp geldt een maximum tarief per dagdeel.

Meestal gelden er verschillende bedragen voor formele zorgverleners en informele zorgverleners. Lees meer over het verschil tussen formele en informele zorgverleners.

Vraag bij de gemeente na wat je jouw zorgverleners maximaal mag betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de gemeente heeft vastgesteld? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Lees verder in Slim Lijstje Alle bedragen bij de hand 2020

Wmo

Wat is de eigen bijdrage voor hulp en zorg via de Wmo?

In 2020 is de eigen bijdrage voor hulp via de Wmo maximaal € 19,- per maand. Je betaalt dus nooit meer dan 12 x € 19,- = € 228,- per jaar.

Het maakt voor je eigen bijdrage niet uit hoeveel hulp je krijgt, hoeveel je verdient en of je spaargeld hebt. Je mag de eigen bijdrage niet met je pgb betalen.

Let op:

  • De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor een rolstoel.
  • Tot 1 januari 2020 moest je voor sommige ‘dure’ woningaanpassingen een hogere eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2020 betaal je voor alle woningaanpassingen dezelfde eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Je betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. De gemeente geeft je gegevens door. Je ontvangt vanzelf de factuur.

Bekijk de video om te zien wat er in 2020 verandert in de eigen bijdrage via de Wmo.

Wanneer betaal je een lagere eigen bijdrage?

Veel gemeenten hebben speciale regelingen, bijvoorbeeld voor gezinnen met een laag inkomen. Die gezinnen betalen een lagere eigen bijdrage of zelfs géén eigen bijdrage. De regelingen verschillen per gemeente, dus vraag het bij je eigen gemeente na.

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen:

  • als je getrouwd bent of samenwoont, en jij en/of je partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • als je al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lukt het niet om de eigen bijdrage in 1 keer te betalen?

Je kunt met het CAK een betalingsregeling afspreken. Je betaalt de eigen bijdrage dan verspreid over de maand. Ga hiervoor naar Mijn CAK of bel (0800) 1925. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Wmo?

Dat bepaalt de gemeente. Er zijn dus ook verschillen tussen gemeenten.

De tarieven zijn vaak afhankelijk van het soort hulp. Zo kan het maximum uurtarief voor individuele begeleiding anders zijn dan het maximum uurtarief voor huishoudelijke hulp. Voor sommige soorten hulp geldt een maximum tarief per dagdeel.

Meestal gelden er verschillende bedragen voor formele zorgverleners en informele zorgverleners. Lees meer over het verschil tussen formele en informele zorgverleners.

Vraag bij de gemeente na wat je jouw zorgverleners maximaal mag betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de gemeente heeft vastgesteld? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Lees verder in Slim Lijstje Alle bedragen bij de hand 2020

  1. Vervangende zorg voor bijvoorbeeld kind, partner of ouder zodat de mantelzorger niet overbelast raakt. ↩︎
  2. Vervangende zorg voor bijvoorbeeld kind, partner of ouder zodat de mantelzorger niet overbelast raakt. ↩︎