De zorg in Nederland zit ingewikkeld in elkaar. Er zijn 4 zorgwetten waaruit je een pgb kunt krijgen. Voor elke wet moet je bij een andere instantie zijn.

Wie regelt wat?

  • De gemeente regelt het pgb via de Jeugdwet.
  • De gemeente regelt het pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De zorgverzekeraar regelt het pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Het zorgkantoor regelt het pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor worden ook wel de ‘loketten’ genoemd.

Elk loket heeft eigen regels. Daarom leggen we per loket uit welke stappen je moet zetten om een pgb aan te vragen.