Zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Je hebt zorg of een voorziening nodig. Hoe wil je die krijgen: via zorg in natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb)? Op deze pagina lees je wat het verschil is tussen ZIN en een pgb.

Je vraagt zorg aan bij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Waar je moet zijn, hangt af van de soort zorg. Bij je aanvraag moet je vaak al laten weten of je die zorg via zorg in natura of via een pgb wilt.

Eerst kijkt iemand samen met jou welke zorg je precies nodig hebt. Daarna bespreek je met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar jouw keuze voor een pgb of ZIN.

Testimonial

‘Ik ben moeder van Tim, hij heeft een chromosoomafwijking en is zorgintensief. Gelukkig geeft het pgb steun, zodat zorg een passende jas wordt. Je kiest het model dat jou staat, hoe lang je hem draagt en je weet hoe diep de zakken zijn’.

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Kies je voor zorg in natura? Dan bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie of leverancier jou zorg of voorziening levert. Je kunt dan bijvoorbeeld niet zelf bepalen door wie, hoe laat en hoe je wordt geholpen.

Elke gemeente, elke zorgverzekeraar en elk zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgorganisatie en leveranciers. Daar mag je meestal tussen kiezen.

Je hebt niet veel keuze, maar je hoeft zelf niets te regelen. Je hoeft ook geen administratie bij te houden voor de zorg die je krijgt.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Bij een persoonsgebonden budget bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de regie (de leiding) over je eigen zorg.

Je zoekt zelf je zorgverleners uit, sluit contracten met ze af, maakt een planning en regelt de betalingen. Je houdt zelf de administratie bij. Je stuurt zelf je zorgverleners aan: dat betekent dat jij ze vertelt hoe jij de zorg of hulp wilt hebben.

Je koopt zelf je voorziening in, bijvoorbeeld een rolstoel, met het bedrag dat je krijgt.

Of je regelt de aanpassing van je huis zelf met het bedrag dat je krijgt.

Testimonial

‘Het pgb stelde ons in staat om thuis hulp te regelen. Ook in het terminale stadium konden wij een beroep doen op de hulpen. Ik heb de periode met hulp als zeer waardevol ervaren. Mijn man en ik waren samen, dat was het belangrijkste’.

Kun je ZIN en pgb combineren?

Ja, dat kan. Dit zijn combinaties die veel voorkomen:

  • Je vraagt persoonlijke verzorging en verpleging aan. Voor de verpleging maak je gebruik van de thuiszorg (ZIN). De persoonlijke verzorging regel je via een pgb.
  • Je vader of moeder gaat naar de dagbesteding via ZIN. Daarnaast heeft je vader of moeder een pgb voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Kun je ZIN omzetten in een pgb en andersom?

Krijg je op dit moment ZIN en wil je liever zorg of hulp van iemand die je kent? Of wil je liever zelf bepalen hoe laat je zorg of hulp krijgt? Neem dan contact op met wie jouw hulp betaalt (gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar) en vraag:

  • of je de zorg voor een deel of helemaal kunt omzetten in een pgb;
  • wanneer dat kan;
  • wat je daarvoor moet doen.

Het omgekeerde kan ook: je hebt een pgb en dat bevalt niet. Je ontdekt bijvoorbeeld dat je de planning niet rond krijgt of je kunt geen goede zorgverleners vinden. Vraag dan hoe je kunt overstappen van een pgb naar ZIN.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.