Het ministerie van VWS heeft uitgezocht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Die vaardigheden heeft VWS in 10 punten samengevat.

Wil je kijken of je al voldoende weet over het pgb? Doe dan de pgb-test

Weten en kunnen is belangrijk. Maar zeker zo belangrijk zijn de regels waar je je aan moet houden.

Op deze pagina vind je wat je moet doen als je met een pgb gaat werken.

Je hoeft niet alles zelf te weten of te kunnen; je mag altijd hulp vragen.

Wat moet je doen als je met een pgb werkt?

Zorgverleners zoeken

Je wilt zorgverleners die goede zorg bieden en bij je passen. Hier lees je hoe je zorgverleners kunt vinden.

Zorgovereenkomsten sluiten met zorgverleners

Je maakt met een nieuwe zorgverlener afspraken over:

  • de hulp of zorg die hij gaat leveren;
  • de dagen en tijden waarop hij voor je gaat werken;
  • wat dat je hem daarvoor betaalt.

Die afspraken zet je in een contract, dat je allebei ondertekent. Dat contract heet een zorgovereenkomst.

Zorgverleners aansturen

Als je een pgb hebt, leg je zelf aan je zorgverleners uit hoe ze je het beste kunnen helpen. En als de zorg niet loopt zoals je wilt, dan bespreek je dat met je zorgverlener.

Een goede planning maken

Je regelt zelf wie jou komt helpen en wanneer. Ook zorg je voor vervanging als een zorgverlener ziek is of vakantie heeft.

Zorgverleners een cursus laten volgen

Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw zorg. Soms moet een zorgverlener een cursus volgen om je te kunnen helpen, of je beter te kunnen helpen. Denk aan een cursus over beademing of stomazorg. Vraag na bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor of je zo’n cursus met je pgb mag betalen.

Budget verdelen en verantwoorden

Je krijgt je pgb vaak voor een langere periode, bijvoorbeeld een heel jaar. Je moet dan zelf uitrekenen welk bedrag je elke maand aan zorg kunt uitgeven.

Zorgen dat zorgverleners betaald krijgen

Heb je een pgb van de gemeente of het zorgkantoor?

Dan heb je een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar wordt jouw budget op gestort. De SVB betaalt daarmee je zorgverleners uit. Je krijgt dus nooit zelf het geld van je pgb op je bankrekening. Dat heet trekkingsrecht.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar? Dan declareer je bij de zorgverzekeraar de zorg die je hebt ingekocht. De zorgverzekeraar stort dat bedrag op je bankrekening, waarna je zelf je zorgverleners uitbetaalt. Je kunt er ook voor kiezen om de salarisadministratie uit te besteden aan de SVB.

Lees meer over zorgverleners uitbetalen

Administratie bijhouden

Per Saldo adviseert om altijd zelf een administratie bij te houden. Ook als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een pgb-bureau een deel van de administratie doet. Want jij blijft verantwoordelijk voor hoe je het geld hebt uitgegeven.

Probeer zoveel mogelijk digitaal te regelen. Dat gaat vaak sneller en er kan niets bij de post kwijtraken. Ook kun je in je eigen administratie makkelijker formulieren terugvinden.

Lees meer over de administratie van een pgb.

Ben je werkgever?

Heb je met een zorgverlener een arbeidsovereenkomst? Dan is deze zorgverlener bij jou in dienst en ben jij werkgever. Je hebt dan een aantal extra verplichtingen.

Lees meer over de rechten en plichten die je als werkgever hebt.

Wat moet je doen als er iets verandert?

Je moet veranderingen zo snel mogelijk doorgeven. Denk aan een adreswijziging of een verandering van het uurtarief of het aantal uren dat iemand voor je werkt. Als je meer of minder zorg of hulp nodig hebt, kan je pgb hoger of lager worden. Daarom moet je zulke veranderingen ook zo snel mogelijk doorgeven.

Lees hier aan wie je de wijzigingen moet doorgeven.

Wat gebeurt er als je fouten maakt?

Als je pgb-aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een brief waarin onder andere staat waar je je pgb voor mag gebruiken. Als je je met opzet niet aan deze regels houdt, maak je misbruik van het pgb. Dan kun je je pgb kwijtraken.

Maar als budgethouders fouten maken, gebeurt dat meestal per ongeluk. Die kun je altijd wel oplossen. Met je zorgverlener, of met gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.