Persoonlijke verzorging

Heb je hulp nodig bij je persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld bij wassen, naar het toilet gaan of medicijnen innemen? Dan kun je persoonlijke verzorging aanvragen.

Wat is persoonlijke verzorging precies?

Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere:

  • in en uit bed komen
  • naar het toilet gaan
  • wassen en aankleden
  • steunkousen aantrekken en uittrekken
  • eten en drinken, sondevoeding
  • medicijnen innemen
  • de dagelijkse zorg voor je stoma
  • verzorging van je huid om bijvoorbeeld doorliggen te voorkomen

Waar kun je persoonlijke verzorging aanvragen?

Bij de zorgverzekeraar

Heb je persoonlijke verzorging nodig? Dan kun je die zorg meestal vergoed krijgen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar voert deze wet uit. Wil je zelf je zorgverleners uitkiezen en bepalen wanneer en hoe je ze verzorgen? Dan vraag je een pgb voor verzorging en verpleging aan bij je zorgverzekeraar.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je persoonlijke verzorging uit deze wet vergoed krijgen. Als je zelf je zorg wilt regelen, dan kun je daarvoor een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.