Wat is het doel van logeeropvang?

Zorgen je ouders of je kinderen voor jou? Of zorgt je partner voor je? Als zij rust of vakantie nodig hebben, kun je logeeropvang voor jou regelen. Daardoor kunnen ze de dagelijkse zorg voor jou langer volhouden.

Soms gaan kinderen met een beperking bijvoorbeeld elke maand een weekend uit logeren. Hun ouders hebben dan even tijd voor zichzelf of voor de andere kinderen.

Waar kun je gaan logeren?

Belangrijk om te weten:

 • Logeeropvang duurt langer dan 24 uur. Zorgverleners mogen niet zo lang achter elkaar werken. Daarom kan logeeropvang nooit door 1 persoon worden gedaan.
 • Je logeert nooit ergens alleen. Logeeropvang is opvang in een kleine groep.
 • Bij de vergoeding voor logeeropvang is alles inbegrepen. Dus alle zorg die je nodig hebt, maar bijvoorbeeld ook huur, eten en drinken, en vervoer.
 • De opvang moet veilig zijn. Het zorgkantoor of de zorgverzekeraar kan dit komen controleren.

Er zijn allerlei organisaties die logeeropvang aanbieden. Van grote instellingen voor gehandicaptenzorg tot kleinere pgb-logeerhuizen.

De meeste organisaties richten zich op een bepaalde doelgroep. Zoals kinderen met ADHD en/of autisme, kinderen met een verstandelijke beperking, of kinderen met meervoudige beperkingen. Ook voor volwassenen zijn er logeerhuizen, zoals voor mensen met dementie of psychische problemen.

Je kunt ook bij familie logeren. Maar ook dan logeer je er samen met andere budgethouders.

Waar kun je logeeropvang aanvragen?

Bij de gemeente

Logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Logeeropvang van volwassenen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Jeugdwet en de Wmo uit. Daarom vraag je logeeropvang bij de gemeente aan.

Wil je zelf bepalen wie de zorg overneemt voor jou, of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente.

Bij de zorgverzekeraar

Voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kun je logeeropvang aanvragen bij de zorgverzekeraar. Het gaat om:

 • ernstig zieke kinderen;
 • kinderen met een zware lichamelijke of meervoudige beperking;
 • kinderen die vanwege hun beperking 24 uur per dag toezicht nodig hebben.

Wil je zelf bepalen wie tijdelijk de zorg voor je kind overneemt? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Bij het zorgkantoor

Als je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, dan kun je logeeropvang uit deze wet vergoed krijgen. Wil je zelf bepalen wie tijdelijk de zorg overneemt voor jou of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Tips voor het vinden van logeeropvang

 • De digitale hulpgids van Per Saldo, waarop je gratis een oproep kan plaatsen. Of de Nationale Hulpgids voor het vinden van een logeerhuis.
 • Op sociale kaart Nederland.
 • Bij de Vereniging van Zorgboeren hebben zich bedrijven aangesloten die een kwaliteitswaarborg garanderen. Meer weten, bel naar (0342) 450364.
 • Vraag na bij MEE bij jou in de buurt, of neem contact op met jouw patiënten- of oudervereniging.
 • De NBAV of bel 088-33 55 700. Met aangepaste accommodaties voor tijdelijke opvang,  met vormen van verzorging, begeleiding of activiteiten.