Wat hoort er bij hulp bij vervoer?

  • Een voorziening zoals een kinderrolstoel, handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing, aangepaste fiets of scootmobiel;
  • Een aangepaste auto of aanpassingen aan je auto, zoals handbediening voor remmen en gas geven, of een auto waar je met je elektrische rolstoel in kunt;
  • Een vergoeding voor vervoerskosten.

 

Ook als je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een andere wet krijgt, vraag je hulp bij vervoer aan bij de gemeente.

Waar kun je hulp bij vervoer aanvragen?

Bij de gemeente

Vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen voor vervoer krijg je vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Wmo uit, dus daar kun je een aanvraag indienen. Elke gemeente heeft eigen regels. Daardoor zijn er verschillen tussen wat gemeenten vergoeden.

Wil je zelf bepalen waar je het hulpmiddel koopt en bijvoorbeeld welk merk je kiest? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente. Je moet zelf zorgen voor onderhoud, reparatie en verzekering maar je mag dat wel uit je pgb betalen. Vaak is een pgb een bedrag per maand, maar een pgb voor een hulpmiddel is een eenmalig bedrag.

Keurt de gemeente je pgb-aanvraag goed? Dan krijg je een brief met daarin het maximale budget. In die brief staat ook aan welke eisen je hulpmiddel moet voldoen. Voldoet het hulpmiddel dat je koopt niet aan alle eisen? Dan moet je een deel van je pgb terugbetalen.

De gemeente betaalt het pgb voor een hulpmiddel direct aan jou uit, dus niet via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tijdelijke hulpmiddelen

Heb je tijdelijk een rolstoel of scootmobiel nodig? Dan kun je die lenen of huren bij de thuiszorgwinkel.

Eenvoudige loophulpmiddelen

Eenvoudige loophulpmiddelen moet je zelf kopen of huren. Denk aan een rollator, looprek of krukken. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze hulpmiddelen uit een aanvullende verzekering. Vraag dat na bij je zorgverzekeraar. Je kunt hiervoor geen pgb krijgen.

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen krijg je vergoed uit de basisverzekering. Dus die vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Denk aan een hoog-laagbed, trippelstoel of aangepast toetsenbord. Voor zulke hulpmiddelen kun je geen pgb krijgen.

Aangepaste auto via het UWV

Heb je een aangepaste auto nodig om naar je werk of naar school te gaan? Dan kun je een vergoeding aanvragen bij het UWV.