Voorbeelden van hulpmiddelen

Voor vervoer:

 • Een voorziening zoals een kinderrolstoel, handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing, aangepaste fiets of scootmobiel;
 • Een aangepaste auto of aanpassingen aan je auto, zoals handbediening voor remmen en gas geven, of een auto waar je met je elektrische rolstoel in kunt;
 • Een vergoeding voor vervoerskosten.

Hulpmiddelen voor thuis:

De hulpmiddelenwijzer van Vilans/Ministerie van VWS beschrijft 9 activiteiten waarbij je een hulpmiddel nodig kan hebben: communicatie, eten en drinken, huishouden, in beweging, ontspanning, persoonlijke verzorging, werken en studeren, wonen, zorgen en verzorgen. Lees verder op hulpmiddelenwijzer.nl.

Waar kun je hulpmiddelen aanvragen?

Bij de gemeente

Ook als je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een andere wet krijgt, vraag je hulp bij vervoer of een hulpmiddel aan bij de gemeente. Deze worden vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Wmo uit, dus daar kun je een aanvraag indienen. Elke gemeente heeft eigen regels. Daardoor zijn er verschillen tussen wat gemeenten vergoeden.

Je kunt altijd een officiële aanvraag indienen. De gemeente is dan verplicht een onderzoek te doen.

 • Na toekenning kun je kiezen tussen aanschaf met een pgb of in natura.
 • Na afwijzing krijg je ook een schriftelijke bevestiging. Vind je die aanvechtbaar, dan kun je daartegen in bezwaar gaan, eventueel met hulp van onze juristen.

De gemeente betaalt het pgb voor een hulpmiddel direct aan jou uit, niet via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bij toekenning van een hulpmiddel van de gemeente moet je een eigen bijdrage betalen van € 19,00 per maand. Dit bedrag is voor iedereen gelijk, tenzij je al een eigen bijdrage betaalt vanwege een andere indicatie in de Wmo of een indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz).

UWV en zorgverzekeraar

In de hulpmiddelenwijzer lees je waar je hulpmiddelen voor andere doeleinden kunt aanvragen.

 • UWV: voor werk en school.
 • Zorgverzekeraar: hulpmiddel waarop je medisch gezien bent aangewezen, zoals prothese, gehoortoestel.

Hiervoor kun je geen pgb krijgen.

Voorwaarden

Om voor vergoeding van een hulpmiddel bij de gemeente in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je behoort tot de groep ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Je verblijft rechtmatig in Nederland.
 • Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning.
 • Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet.
 • De voorziening is voor langere tijd noodzakelijk.
 • Het is niet een hulpmiddel dat je ook zou hebben als je geen ziekte, handicap of andere beperking hebt. Zoals bijvoorbeeld een gewone fiets. Dan spreekt de wet van een ‘algemene voorziening’ die:
  – meestal in de winkel verkrijgbaar is,
  – niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking en
  – niet aanzienlijk duurder is dan vergelijkbare hulpmiddelen voor hetzelfde doel.

Nieuwe afspraken

Toen het tv-programma ‘Kassa’ in 2019 schrijnende situaties liet zien over de manier waarop mensen met een hulpmiddel werden behandeld, stelde het ministerie van VWS een actieteam in. In juni 2021 werd het startsein gegeven voor uitvoering van het verbetertraject. De voorwaarden bij de aanschaf van een hulpmiddel met een pgb zijn aanzienlijk verbeterd.

Gemeenten moeten nog wel de convenanten met de nieuwe afspraken ondertekenen en de handreikingen gaan uitvoeren zoals deze bedoeld zijn. Zodat:

 • mensen geïnformeerd worden over de mogelijkheid het hulpmiddel met een pgb aan te schaffen;
 • de kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering als je een hulpmiddel met een pgb aanschaft niet voor eigen rekening zijn;
 • bij de toekenning een reëel tarief wordt vergoed op basis van de offerte; afgestemd op het hulpmiddel met alles erop en eraan, volledig aangepast aan de behoefte van de gebruiker, met aanpassingen die vaak met het advies van een ergotherapeut tot stand zijn gekomen;
 • je bij verhuizing jouw hulpmiddel kan behouden.

Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.

Tips

 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel, informeer in elk geval bij je gemeente.
 • Twijfel je aan het advies van je gemeente, bel dan altijd even met onze advieslijn. We kijken dan samen of je aan de voorwaarden voldoet.

Tijdelijke hulpmiddelen

Heb je tijdelijk een rolstoel of scootmobiel nodig? Dan kun je die lenen of huren bij de thuiszorgwinkel.

Eenvoudige loophulpmiddelen

Eenvoudige loophulpmiddelen moet je zelf kopen of huren. Denk aan een rollator, looprek of krukken. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze hulpmiddelen uit een aanvullende verzekering. Vraag dat na bij je zorgverzekeraar. Je kunt hiervoor geen pgb krijgen.