Ben je pgb-vaardig?

Het is heel belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is. En wat een keus precies betekent.

Het ministerie van VWS laat met een 10-puntenkader zien wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het bij je past om zelf je zorg te regelen met een persoonsgebonden budget.

Direct naar infographic VWS

Vaardigheden in 10 punten (kort)

 1. Een goed overzicht van je eigen situatie houden.
 2. Weten welke regels er horen bij een pgb.
 3. Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden.
 4. Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
 5. Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen.
 6. Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden. En je hieraan houden.
 7. Beoordelen of de zorg uit het pgb bij je past.
 8. Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners.
 9. Zorgen dat de zorgverleners die voor je werken weten wat ze moeten doen.
 10. Weten wat je moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener.

Toelichting van VWS

De toelichting van het ministerie bestaat uit 6 thema’s, die op meerdere punten betrekking hebben. Besef bij elk punt dat je er niet alleen voor staat en je voor informatie en advies bij ons terecht kunt. Lees ook onder het kopje ‘Onze toelichting’.

Veelgestelde vragen

Onze toelichting op de 10 punten

Mogelijke vragen bij aanvraag

 • Lees meer over de vragen die je kunt verwachten.

Meer informatie, hulp en advies

Ministerie van VWS:

Per Saldo

 • Besef dat als je iets nog niet kunt of weet een pgb voor jou wel mogelijk is. Je kunt er hulp bij krijgen of vaardigheden leren. Wij kunnen je informatie en advies geven en bieden ook trainingen aan.
 • Lees welke onder het kopje ‘Vaardigheid in 10 punten (met onze toelichting)’
 • Onze online test geeft je een idee van wat je al kunt en wat je nog moet leren om zelf een pgb te beheren. Doe de test.
 • Op onze website vind je alle informatie die je nodig hebt, zoals bij ‘Alles over pgb’.

Vind je geen antwoord op je vragen? Bel of mail onze advieslijn.

Aanleiding 10-puntenkader

Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie en de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf het beste in kan schatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert, zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het biedt ook flexibiliteit én brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Het pgb bestaat in Nederland sinds 1995. Al gauw werd het een succes. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dus belangrijk dat bij de  instroom heel goed gekeken wordt naar de motieven van mensen voor de keuze van een pgb, of alle aspecten van het pgb bekend zijn of dat er nog enige toerusting nodig is.

Hiertoe is het uniforme 10-puntenkader ontwikkeld. Het geeft potentiële budgethouders de mogelijkheid een goed gemotiveerder keuze te maken tussen pgb en zorg in natura. En het helpt verstrekkers om het goede gesprek over deze keuze te voeren en gemotiveerd aan te geven waarom een pgb wel of niet wordt toegekend.