Kinderen en jongeren onder de 18 kunnen voor persoonlijke verzorging bij de eigen gemeente terecht. Het kan hierbij gaan om

  • begeleiding bij de persoonlijke verzorging
  • het aanleren van handelingen
  • of uitvoeren van de handelingen door een zorgverlener

Met andere woorden: is begeleiding bij het douchen voldoende, is uw kind in staat zelf de handelingen te leren of moeten de handelingen door een ander worden gedaan? Het valt in de Jeugdwet allemaal onder ‘persoonlijke verzorging’.

Voorbeelden

  • wassen/douchen
  • aankleden
  • eten en drinken
  • toedienen van medicatie
  • toiletbezoek

Verandering per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging van kinderen en jongeren wordt georganiseerd en betaald.

  • Als uw kind nu verzorging krijgt vanuit de Jeugdwet
  • Deze verzorging krijgt vanwege een medische aandoening en uw kind waarschijnlijk ook verpleging krijgt van de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet

Vanaf 2018 wordt de persoonlijke verzorging (vanwege een medische aandoening) ook via de zorgverzekeraar/Zorgverzekeringswet geregeld.
Lees hierover meer in de factsheet van ‘informatie langdurige zorg’.

Veelgestelde vragen

Download: Veelgestelde vragen over nieuwe afbakening pv van VNG.