Meer dan voordat de Jeugdwet in werking trad wordt er van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders uitgegaan, met inzet van hun sociale netwerk. Is er ondersteuning nodig dan kunt u denken aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat:

  • aan uw kind/uzelf/uw sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of zelf op te lossen
  • bij het opvoeden aan u als ouders/uw sociale omgeving

Bij de invulling van de opvoedingsondersteuning hebben de gemeenten een grote vrijheid. Ze kunnen dit bijvoorbeeld regelen in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Hebt u een individuele voorziening voor uw kind, dat kunt u deze hulp ook inkopen met een pgb.