Er zijn allerlei vormen van tijdelijke opvang, zoals logeerhuizen, zorghotels, zorgboerderijen of privépersonen. Daarnaast zijn er organisaties die vakanties in een aangepaste omgeving aanbieden. De aanbieders richten zich meestal op bepaalde doelgroepen in bepaalde leeftijdscategorieën. Ze zijn er van klein tot groot, dicht in uw buurt, of wat verder weg. Op internet vindt u talloze aanbieders.

Brancheverenigingen

  • Wilt u gebruik maken van een organisatie die voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen, kijk dan op de website van de NBAV of bel 088-33 55 700. Deze branchevereniging kent twee soorten leden: reisorganisaties die verzorgde, aangepaste reizen aanbieden. En daarnaast zorgaanbieders die aangepaste accommodaties voor tijdelijke opvang aanbieden, al dan niet met vormen van verzorging, begeleiding of activiteiten.
  • Bij de Vereniging van Zorgboeren hebben zich bedrijven aangesloten die een kwaliteitswaarborg garanderen. Voor algemene informatie kunt u ook bellen naar 0342 450364.
  • Op www.logerenmetzorg.nl vindt u logeerhuizen, zorgboerderijen, kinderhospices, maar ook woonvoorzieningen die logeerplaatsen hebben, particuliere initiatieven en voorzieningen binnen de bestaande gehandicaptenzorginstelling.

Advies

Als een zorgaanbieder geen lid is van de branchevereniging hoeft dit uiteraard niet te betekenen dat er minder goede zorg wordt gegeven. Heeft u iets op het oog, maar wilt u graag meer informatie, vraag de zorgaanbieder om adressen van gebruikers bij wie u ervaringen kunt opvragen. Ook kunt u voor advies contact opnemen met de MEE bij u in de buurt of met uw patiënten- of oudervereniging.

Hulpgids

Bent u budgethouder, lid van Per Saldo en op zoek naar hulp? Dan kunt u in de digitale hulpgids van Per Saldo, de Per Saldo Hulpgids, gratis een oproepje plaatsen. Individuele hulpverleners kunnen ook een advertentie plaatsen, maar alleen tegen betaling.