Met een pgb hebt u altijd de vrijheid te onderhandelen over de prijs die zorgaanbieders u voorstellen. Ga er dus niet vanuit dat de tarievenlijst van een zorgaanbieder een vaststaand feit is. De kosten van logeeropvang/kortdurend verblijf variëren sterk. Deze zijn afhankelijk van de zorg en voorzieningen die geleverd worden U kunt zelf de afweging maken wat u belangrijk vindt voor uw kind en daar uw keuze en/of prijsafspraken op baseren.

Mogelijke voorwaarden

  • De accommodatie: welke aanpassingen heeft uw kind nodig?
  • Activiteiten: wat wilt u dat er tijdens de opvang wordt ondernomen?
  • Functioneert uw kind in een groepje of heeft het intensieve begeleiding nodig bijvoorbeeld 1 op 1/2/3?
  • Welk opleidingsniveau van de begeleiders is wenselijk?

Stel uw eigen voorwaarden vast en zoek op grond daarvan een passende opvang.