Wanneer het noodzakelijk is om uzelf als ouders of uw gezin regelmatig tijdelijk te ontlasten dan kunt u voor uw kind onder voorwaarden gebruik maken van logeeropvang of zoals dit ook wel wordt genoemd, kortdurend verblijf. Met logeeropvang of kortdurend verblijf kunt u logeer-, weekend- en/of vakantieopvang regelen. Kortdurend verblijf/logeeropvang is bedoeld om naasten te ondersteunen. Dat wordt ‘respijtzorg’ genoemd.

Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat centraal: u moet als ouders in staat blijven uw rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, u moet erop kunnen vertrouwen dat u – als het nodig is – een beroep kunt doen op deze ondersteuning: het tijdelijk overnemen door anderen van de totale zorg voor uw kind.

Bij uw aanvraag bij de gemeente kunt u – zo u wilt , in het persoonlijk plan – aangeven waarom respijtzorg voor u en uw kind belangrijk is. Bijvoorbeeld om uw gezin tijdelijk te ontlasten of om overbelasting te voorkomen.

Heeft u een maatwerkvoorziening voor uw kind en heeft u een pgb? Dan kunt u logeeropvang/kortdurend verblijf inzetten. Het spreekt vanzelf dat u als ouders deze zorg niet voor uw rekening kunt nemen. Het gaat er juist om dat u wordt ontlast.