In de Jeugdwet is niet precies vastgelegd welke zorg onder ‘begeleiding’ valt. Er wordt gesproken over ‘jeugdhulp’. Niet de aandoening of handicap is maatgevend voor de toekenning van begeleiding, maar de beperking die uw kind ondervindt als gevolg van de aandoening of handicap. Zo kan het ene kind met autisme minder begeleiding nodig hebben dan het andere. Het doel staat centraal, niet het middel. Zodat uw kind zo goed mogelijk kan functioneren, zowel thuis als op school.
Om een individuele voorziening voor begeleiding toegekend te krijgen, is het erg belangrijk dat de gemeente een goed beeld krijgt van de zorgvraag, waarbij u duidelijk moet maken waarom maatwerk voor uw kind is geboden.

Voorbeelden

Hulp bij:

  • indelen van de dag
  • ondernemen van activiteiten
  • contact hebben of zoeken
  • communiceren
  • omgaan met gedragsproblemen
  • de opvoeding
  • persoonlijke verzorging