U zoekt dagbesteding voor uw kind ter vervanging van onderwijs of werk. Dat kan in de vorm van:

  • een dagprogramma in groepsverband, met vormen van arbeid of onderwijs, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren
  • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen
  • een aanvullende toekenning bij een indicatie voor logeren in verband met de nodige zorg tijdens het logeren
  • een dagprogramma voor leerplichtige jongeren met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs

De gemeente kan uw kind begeleiding groep toekennen en verwijzen naar een instelling waarmee zij een contract heeft afgesloten. Wanneer u bij deze instellingen geen passende zorg voor uw kind vindt, dan kunt u daarover in gesprek gaan met uw gemeente. Wellicht heeft u zelf of de gemeente informatie over een alternatief, waarbij zorginkoop met een pgb mogelijk is, zoals een zorgboerderij of een centrum voor leerplichtige jongeren met leerplichtontheffing. De gemeente hanteert voor de verdere uitvoering haar eigen regeling, zoals wat betreft het vervoer.

Informatie

In het rapport Vernieuwing in dagbesteding (november 2015) beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten. Samen vormen ze een ‘state of the art’ van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, na de invoering van de decentralisaties.