Uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Daarom heeft uw kind begeleiding nodig bij de dingen die het doet.
Begeleiding kan in uren worden toegekend of in dagdelen. Voor begeleiding in uren kunt u een persoonlijk begeleider inschakelen die uw kind begeleidt waar nodig, thuis of op school.
Begeleiding in een groep wordt toegekend in dagdelen. Dit wordt dagbesteding of dagopvang genoemd.
Kinderen met leerplichtontheffing, voor wie er geen geschikte school is gevonden, kunnen een indicatie voor begeleiding groep krijgen.