Er zijn drie groepen die niet onder de Jeugdwet vallen

  • Kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (IKV) en met MSVT met grondslag LG vallen onder de Zvw. Deze kinderen hebben na behandeling in een ziekenhuis medisch specialistische verpleging nodig. Het zijn ernstig zieke kinderen met vaak een levensbedreigende ziekte. De zorgverzekeraar behandelt de aanvraag voor zorg.
  • Kinderen die verpleging nodig hebben, moeten zich voor deze zorg wenden tot de zorgverzekeraar en krijgen deze verpleging uit de Zvw.
    NB. Hebben deze kinderen ook begeleiding, kortdurend verblijf of persoonlijke verzorging nodig, dan kunnen de ouders daarvoor een aanvraag doen bij hun eigen gemeente (Jeugdwet).
  • Kinderen van wie vrijwel zeker is dat zij zich niet kunnen ontwikkelen tot een niveau waarop zij met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, krijgen hun zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zijn kinderen die permanent toezicht nodig hebben of 7×24 uur zorg en/of die zijn geïndiceerd in een hoog zzp.