Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.

Persoonsgebonden budget

Met het budget dat u krijgt regelt u zelf zorg, begeleiding, hulp, voorzieningen, door zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen, u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die uw kind nodig heeft.

Wat past het beste bij u en uw kind?

Om voor uzelf duidelijk te krijgen wat het beste bij u past, kunt u de volgende vragen in overweging nemen:

  • Wie bepaalt wie mijn kind komt helpen? Laat u dat bij voorkeur over aan een instellingen of bepaalt u dat liever zelf omdat uw kind een vaste zorgverlener nodig heeft?
  • Is het belangrijk dat uw kind op bepaalde tijdstippen geholpen wordt? Kunt u dat regelen met een instelling, komt de zorgverlener op tijd zodat uw kind op tijd op school kan zijn of lukt dat beter als u de zorg zelf regelt?
  • Welke hulp is nodig op welke manier? Laat u dit bij voorkeur over aan een instelling of bepaalt u dat liever zelf omdat uw kind gebaat is bij een specifieke werkwijze?
  • Bent u in staat de aanvraag voor het pgb te verwoorden, de (financiële) administratie bij te houden, zorgverleners aan te sturen? Of laat u dit liever over aan een instelling?

Bent u niet zeker van uw zaak, doe dan de pgb-test.