De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren onder de 18. U kunt als ouders of verzorgers een aanvraag doen bij uw eigen gemeente. De Jeugdwet is er voor jongeren met allerlei soorten beperkingen: psychisch, verstandelijk, lichamelijk, auditief en/of visueel. Naast zorg in natura voor bijvoorbeeld opvoed- of opgroeiondersteuning is een pgb mogelijk voor persoonlijke verzorging, begeleiding, logeeropvang/kortdurend verblijf.