Het besluit van de gemeente over het al dan niet toekennen van een pgb voor een individuele voorziening ontvangt u schriftelijk binnen twee weken nadat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen. Dit besluit wordt een toekenningsbeschikking genoemd. Hierin hoort te staan voor welke ondersteuning u het pgb ontvangt, tegen welke uurtarieven en de hoogte van het totaalbudget. Ook staat er in voor welke periode de beschikking wordt afgegeven. Hierin hoort te staan

  • voor welke ondersteuning u het pgb ontvangt
  • tegen welke uurtarieven
  • de hoogte van het totaalbudget
  • voor welke periode de beschikking wordt afgegeven

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de toekenningsbeschikking van de gemeente, dan heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Lees verder op de pagina Bezwaar maken.