Naast de basisinformatie zult u zich voortdurend op de hoogte moeten houden van nieuwe ontwikkelingen. Die leest u hieronder.
Omdat elke gemeente eigen beleid heeft is het bovendien van belang dat u de gemeentelijke website of nieuwsbrieven van uw eigen gemeente goed in de gaten houdt. Vraag uw gemeente hoe zij u informeren over de Jeugdwet en het pgb.

Uitzondering op Wet minimumloon is definitief 3 januari 2018

Debat jeugdhulp biedt zicht op verbetering 7 december 2017

NZa onderzocht fraude bij jongvolwassen budgethouders 2 november 2017

‘Keukentafelgesprekken’ over zorgtaken werken goed, maar niet altijd 25 oktober 2017

Persoonlijke verzorging voor jeugd nu ook in de Zvw 24 oktober 2017

Regeerakkoord geeft ruimte aan thema’s belangrijk voor budgethouders 10 oktober 2017

Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning 8 oktober 2017

Per Saldo: ‘Datum invoering nieuwe portaal haalbaar’ 29 september 2017

PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming gelanceerd 27 september 2017

Zorgvrager loopt vast in lokettendoolhof 18 juli 2017

Minister stelt beslissing over toegang tot de Wlz opnieuw uit 30 juni 2017

Meer mogelijk met MijnPGB van de SVB 19 juni 2017

Nog steeds geen alternatief voor VAR 8 juni 2017

Veel praktische adviezen op bijeenkomst pgb en jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid 22 mei 2017

Onderzoek naar pgb’s jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 14 april 2017

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb, 1 december 2016

Jongeren opzadelen met pgb-schuld ‘onaanvaardbaar’, 19 oktober 2016