Daarvoor zult u het een en ander moeten regelen. Hieronder volgt een opsomming van de zaken die u als budgethouder of vertegenwoordiger van een budgethouder zelf moet regelen.

Daar staat u trouwens nooit alleen voor: Per Saldo steunt budgethouders, leden/abonnees hebben een streepje voor.