In de Jeugdwet is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van het kind, c.q. de jongeren tot 18 jaar, en zijn ouders. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als het kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De gemeente beslist of en welke voorziening uw kind nodig heeft. Dit kan een individuele voorziening zijn. Alleen met een individuele voorziening kunt u een pgb aanvragen.