Met elke zorgverlener sluit je een aparte zorgovereenkomst.

Heb je een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) of een pgb van het zorgkantoor (Wlz)? Dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jouw zorgverleners uit. Daar hebben ze een goed ingevulde zorgovereenkomst voor nodig.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar (Zvw)? Dan zet je de afspraken tussen jou en je zorgverlener in een zorgovereenkomst. Maar je hoeft de zorgovereenkomst niet naar de zorgverzekeraar op te sturen. Je bewaart hem alleen in je eigen administratie.

Wat staat er in de zorgovereenkomst?

In een zorgovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je zorgverlener. Dat zijn afspraken over onder andere:

  • wat voor zorg de zorgverlener gaat leveren;
  • de werktijden;
  • het uurtarief, de vergoeding of het loon.

Ook kunnen er afspraken in staan over bijvoorbeeld vakantiegeld en feestdagenuitkering, reiskosten, proeftijd en opzegtermijn.

Gebruik een modelovereenkomst

Op de pagina Kies de juiste zorgovereenkomst van de website van de SVB vink je aan uit welke wet je een pgb krijgt. Ook vink je aan van wie je zorg krijgt. Daarna legt de SVB uit welke zorgovereenkomst je nodig hebt. Je kunt dan direct de modelovereenkomst downloaden en invullen.

Een zorgovereenkomst kan een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst zijn. Je hebt alleen een arbeidsovereenkomst nodig als je werkgever bent. Lees hierover meer op de pagina Ben je opdrachtgever of werkgever?

Voor elke wet zijn er 4 modelovereenkomsten.

  1. Je krijgt zorg van een zorginstelling1
  2. Je krijgt zorg van een ondernemer of een freelancer2
  3. Je krijgt zorg van een partner of familielid
  4. Je krijgt zorg van iemand die bij jou in dienst is: als werkgever sluit je een arbeidsovereenkomst af.

Heb je een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor? Dan betaalt SVB jouw zorgverleners uit. Je moet dan de modelovereenkomst gebruiken die op dat moment op de website van de SVB staat.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar?

Dan kun je kiezen of je de SVB je zorgverleners laat uitbetalen of dat je dat zelf doet. Betaalt de SVB je zorgverleners uit? Dan moet je de modelovereenkomst van de SVB gebruiken. Ook moet je de zorgovereenkomst door de SVB laten controleren.

Betaal je zelf je zorgverleners uit? Dan kun je de modelovereenkomsten van de SVB of die van je zorgverzekeraar gebruiken. Je mag ook zelf een overeenkomst opstellen. Maar als je een modelovereenkomst gebruikt, weet je zeker dat alle afspraken erin staan.

Wie ondertekenen de zorgovereenkomst?

Staan alle gegevens in de overeenkomst? Laat dan eerst de zorgverlener de overeenkomst ondertekenen. Daarna zet jij je handtekening eronder (of je vertegenwoordiger). Vanaf dat moment gelden de afspraken die in de zorgovereenkomst staan.

Wie controleert mijn zorgovereenkomst?

Is de zorgovereenkomst ondertekend? Dan kun je je zorgverleners meestal nog niet uitbetalen. Dat kan pas als de zorgovereenkomst is goedgekeurd.

Heb je een pgb van de gemeente?

Je stuurt de ondertekende zorgovereenkomst naar de SVB. De SVB controleert de gegevens. Daarna stuurt de SVB de overeenkomst door naar de gemeente. De gemeente kijkt of de afspraken kloppen met wat er in de toekenningsbeschikking staat.

Heb je een pgb van het zorgkantoor?

Dan moet je samen met de zorgovereenkomst een zorgbeschrijving opsturen naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor kijkt of de zorg die je inkoopt bij je zorgbeschrijving past.

Tip: wil je dat de SVB alvast de gegevens op de zorgovereenkomst controleert? Stuur dan je zorgovereenkomst ook meteen naar de SVB. De SVB kan je zorgverleners uitbetalen zodra het zorgkantoor de zorgbeschrijving heeft goedgekeurd.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar?

Je hoeft de zorgovereenkomst niet naar de zorgverzekeraar te sturen. Wil je de salarisadministratie uitbesteden aan de SVB? Dan moet je de zorgovereenkomst wél naar de SVB sturen. De SVB controleert dan de gegevens die jij en je zorgverlener hebben ingevuld.

Betaal je een zorgverlener uit verschillende pgb’s?

Voor deze situatie kun je bij de SVB een speciale modelovereenkomst downloaden. In deze overeenkomst komen alle afspraken te staan die je met een zorgverlener maakt. Kies op de website van de SVB bij Kies de juiste zorgovereenkomst voor ‘combinatie van budgetten’.

Kun je zorgverleners een extraatje voor de feestdagen geven?

Dat kan niet bij elk pgb. Iedere wet heeft hiervoor eigen regels. Lees hier meer over op de website van de SVB.

Meer weten?

Per Saldo geeft regelmatig de cursus: Hoe beheer ik een pgb?

  1. Koop je met je pgb zorg in van een zorginstelling of zorgorganisatie? Dan zijn je zorgverleners in dienst bij die organisatie. Als budgethouder sluit je een opdrachtovereenkomst met de organisatie. ↩︎
  2. een ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een freelancer niet ↩︎