Budgethouders kiezen hun eigen zorgverleners. Mensen met de juiste opleiding en ervaring, maar vooral zorgverleners die bij jou passen. Dat kunnen bekenden zijn, zoals je partner familie, vrienden of mensen uit de buurt. Of mensen die hebben gereageerd op een advertentie die jij hebt geplaatst op internet of bijvoorbeeld in de plaatselijke krant.

Je mag formele en informele zorgverleners inhuren.

Wanneer is iemand een formele zorgverlener?

  • Je zorgverlener werkt voor een formele organisatie, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.
  • Je zorgverlener is een professional met een BIG-registratie1.
  • Je zorgverlener staat als zzp’er of ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Let op: Ben je BIG-geregistreerd, zzp’er of ondernemer en zorg je bijvoorbeeld voor je moeder of je kind? Dan ben je familielid en word je altijd gezien als een informele zorgverlener.

Wanneer is iemand een informele zorgverlener?

  • Je zorgverlener is een partner, familielid of kennis.
  • Je zorgverlener is een zorgprofessional zonder BIG-registratie2.
  • Je zorgverlener is een freelancer en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Mag je zelf bepalen of je informele of formele zorgverleners inhuurt?

Ja, meestal wel. Er zijn 2 uitzonderingen:

  • Heb je voor je kind een pgb van de gemeente via de Jeugdwet? Dan kan de gemeente eisen dat je formele zorgverleners inhuurt. Vraag dit na bij je gemeente.
  • Heb je een pgb van het zorgkantoor en is je budget te laag voor de zorg die je nodig hebt? Dan kan het zorgkantoor je geld voor extra zorg geven. Het zorgkantoor kan eisen dat je voor gespecialiseerde extra zorg formele zorgverleners inhuurt.

Let op: De maximale tarieven voor formele zorgverleners liggen hoger dan de maximale tarieven voor informele zorgverleners. Lees hier wat je zorgverleners mag betalen.

Heb je twijfels of vragen?

Meestal is het wel duidelijk of iemand een formele of informele zorgverlener is. En meestal is het ook duidelijk of je zelf mag kiezen tussen een formele en informele zorgverlener.

Maar twijfel je en ben je bang dat je bijvoorbeeld de verkeerde zorgovereenkomst kiest? Bel dan de SVB of onze Advieslijn.

  1. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan regels voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. ↩︎
  2. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan regels voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. ↩︎