Wat mag je pgb-zorgverleners betalen?

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb)? Veel vragen die bij onze advieslijn binnenkomen gaan over wat je je zorgverleners mag betalen.

Wat je een zorgverlener betaalt, verschilt. Een verpleegkundige betaal je meer dan een student die toezicht houdt terwijl je kind ligt te slapen. Dus de vergoeding hangt af van de taken die iemand heeft. Als budgethouder kun je onderhandelen met de zorgverlener over wat je hem betaalt.

Op de website Loonwijzer kun je nagaan welk loon past bij welke functie.

Het uurloon moet op zijn minst het wettelijk minimumloon zijn. Verder hebben gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren maximale uurtarieven vastgesteld voor formele en informele zorgverleners.

Alle bedragen zijn brutobedragen. Dat betekent dat de zorgverlener er nog belasting over moet betalen.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb van de gemeente?

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Via beide wetten kun je een pgb aanvragen.

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten bepalen zelf de maximum tarieven per uur en per dagdeel. Daarom verschillen de tarieven per gemeente. Vraag bij je gemeente na wat je jouw zorgverleners maximaal mag betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb van de zorgverzekeraar?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de maximum tarieven die je formele zorgverleners mag betalen. Informele zorgverleners mag je bij Menzis maximaal € 24,36 per uur, bij VGZ € 24,12 per uur en bij Eno € 23,88 per uur betalen. Bij de overige zorgverzekeraars is dit maximaal € 23,52 per uur.

Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de zorgverzekeraar heeft vastgesteld? Dan moet je zelf dat geld bijbetalen.

De tarieven van de zorgverzekeraars vind je in de pgb-zorgvergelijker van Per Saldo.

Jij levert als budgethouder je in bij de zorgverzekeraar. Die stort het bedrag op je rekening, zodat jij je zorgverlener kan betalen.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb via het zorgkantoor?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Formele zorgverleners mag je maximaal € 72,39 per uur of voor dagbesteding € 66,64 per dagdeel betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 22,98  per uur betalen.

Binnen de Wlz heb je bestedingsvrijheid. Dat betekent dat je je budget mag gebruiken voor alle zorg die binnen de Wlz valt. Ook als je daarvoor geen indicatie hebt. Wat je een zorgverlener betaalt, bepaal je zelf. Je moet je alleen houden aan de maximum tarieven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief ? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Uitgebreide informatie over de tarieven van zorgverzekeraars en zorgkantoren vind je in de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2023.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.