Op deze pagina’s krijg je antwoorden op vragen als:

  • Wie mag je inhuren?
  • Waar vind je goede en betrouwbare zorgverleners?
  • Wat voor afspraken moet je samen maken, en hoe leg je die vast?
  • Wat mag je je zorgverleners betalen?

Deze vragen zijn belangrijk als je voor het eerst zorg gaat inkopen met een pgb. Of als je nieuwe zorgverleners nodig hebt.

Op de pagina Werken met een pgb lees je alles over de dagelijkse gang van zaken als je een pgb hebt. Denk aan betalingen regelen en de administratie bijhouden.

  1. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan regels voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. ↩︎
  2. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan regels voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. ↩︎
  3. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan regels voor bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. ↩︎
  4. Koop je met je pgb zorg in van een zorginstelling of zorgorganisatie? Dan zijn je zorgverleners in dienst bij die organisatie. Als budgethouder sluit je een opdrachtovereenkomst met de organisatie. ↩︎
  5. een ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een freelancer niet ↩︎