Het persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget dat

  • mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen
  • om zelf zorgverleners in te huren
  • voor de zorg die zij nodig hebben
  • vanwege de beperking die zij ondervinden vanwege hun beperking of ziekte

Wanneer u besluit te kiezen voor een pgb, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.

Ben je pgb-vaardig?

Wanneer je zorg en/of ondersteuning nodig hebt kun je kiezen voor zorg in natura of een pgb. Bij het eerste wordt alles voor je geregeld. Bij een pgb regel je alles zelf en houd je de regie.

Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg en ondersteuning die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Het is een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen wat er allemaal bij een pgb komt kijken. Het is echter niet zo dat als je niet aan alle punten voldoet een pgb voor jou niet mogelijk is. Je kunt er hulp bij krijgen of vaardigheden leren. Wij kunnen je van informatie en advies voorzien en bieden ook trainingen aan.

Waar vraag ik het pgb aan?

Zorg krijgt u toegekend op grond van bepaalde voorwaarden.

  • Allereerste vraag is: tot welke doelgroep behoort u?
  • En daarna: welke zorg hebt u nodig?

Aan de hand van deze vragen kunt u nagaan waar u uw zorg kunt aanvragen: bij uw eigen gemeente, het zorgkantoor of uw eigen zorgverzekeraar. Pas na toekenning van bepaalde hulp wordt u voor de vraag gesteld: kiest u voor zorg in natura (zorg van een instelling) of voor een pgb.

Wetten en loketten

Als een loket besluit u hulp te geven – u krijgt dan een zogenoemde ‘toekenning’ – gebeurt dit volgens de richtlijnen van de wet van waaruit dat loket werkt:

  • Jeugdwet (loket: uw eigen gemeente)
  • Wmo (loket: uw eigen gemeente)
  • Wlz (loket: het regionale zorgkantoor)
  • Zvw (loket: uw eigen zorgverzekeraar)

Het pgb is in al deze vier wetten verankerd. Dat wil zeggen dat u altijd de keuze kunt maken voor een pgb, uit welke wet u uw zorg ook ontvangt. Het loket moet u voor de keuze stellen: wilt u zorg in natura (via een instelling) of een pgb? Lees hieronder verder bij Wat is een pgb?