Pgb-zorgverleners Zvw krijgen eindelijk zorgbonus

Het is eindelijk gelukt dat ook pgb-zorgverleners die betaald worden uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een corona-zorgbonus krijgen. Zorgverleners die tijdens de eerste coronagolven (2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor deze zorgbonus. Tijdens deze periode was alles nog zeer onzeker, er waren geen of amper beschermingsmaterialen voorhanden en budgethouders gingen uit angst met een zeer kleine groep zorgverleners werken. Zij moesten daardoor veel extra uren beschikbaar zijn, konden geen of nauwelijks contact hebben met anderen, of gingen zelfs uit voorzorg met kwetsbare budgethouders in quarantaine.

Zorgbonus eindelijk gelukt

Wij hebben de afgelopen 4 jaar heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ook aan deze groep zorgverleners een zorgbonus wordt uitgekeerd. Lange tijd leken zij hier niet voor in aanmerking te komen, omdat systemen en privacyregels in de weg stonden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen deze groep zorgverleners, vanwege  praktische drempels, niet voor een zorgbonus in aanmerking komt. Daarom hebben wij dit onderwerp de afgelopen jaren regelmatig tijdens overleggen aangekaart en bij Tweede Kamerleden. Er werden vervolgens ook Kamervragen over gesteld. Mede door flinke druk vanuit Per Saldo is het nu eindelijk gelukt.

Zorgbonus aanvragen

Budgethouders die pgb ontvangen vanuit de Zvw kunnen de zorgbonus vanaf 2 september 2024 aanvragen voor hun zorgverlener(s) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De zorgbonus bestaat in feite uit 2 verschillende zorgbonussen, de eerste van netto €1.000,- (2020) en de tweede van netto €384,71 (2021). Wij hadden graag gezien dat dit voor de zomer gerealiseerd zou zijn en niet pas over een half jaar, omdat dit nu al 4 jaar heeft geduurd. Wel vinden wij het goed dat het nu eindelijk wordt geregeld en er een datum is vastgesteld vanaf wanneer de bonus kan worden aangevraagd.

De voorwaarden

Voor beide zorgbonussen geldt dat de betrokken zorgverlener aan de gestelde voorwaarden moet voldoen. Details over deze voorwaarden en de manier van aanvragen worden voor de zomer met de budgethouders gedeeld. Deze staan ook in de regeling die binnenkort gepubliceerd wordt en die de grondslag biedt voor het uitvoeren van deze bonusregeling. De voorwaarden zijn in lijn met de voorwaarden die eerder werden gesteld voor Wlz-, Wmo- en Jeugdwetzorgverleners. Wij worden betrokken bij de volgende stappen om uiteindelijk tot de uitvoering te komen. Wij delen nieuwe informatie zodra er meer over bekend is. Houd onze website dus goed in de gaten.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Vind jij het ook belangrijk dat wij opkomen voor jouw belangen? En voor die van de mensen om jou heen? Steun ons dan! Word lid of donateur.