We zijn al maanden in overleg om te zorgen dat niet-geleverde zorg kan worden doorbetaald. Er is ons toegezegd dat dit weer mogelijk wordt. We roepen het ministerie van VWS op nu snel met een oplossing te komen. Het ministerie is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de koepel van zorgkantoren, voor een oplossing voor budgethouders met een pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om het samenvoegen van de oude regeling met extra eisen waaraan de situatie moet voldoen. We willen dat dit vanaf 1 juli 2020 geldig wordt. We verwachten dat het vanaf 1 september of 1 oktober 2020 zal zijn.

Voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de gesprekken nog steeds niet op gang. We hebben gezegd dat dit veel te laat is en al de gesprekken al gestart zouden moeten zijn. Dat dit nog steeds niet aan de orde is, heeft te maken met het feit dat gemeenten en verzekeraars zeggen dat budgethouders zich nauwelijks melden.

Onze oproep

We hebben via onze site en Hart van Nederland gevraagd je problemen te melden. Dit heeft schrijnende situaties blootgelegd. Het zorgt er helaas niet voor dat betrokken partijen snel met een oplossing komen. In de tussentijd zitten zorgverleners zonder inkomen en budgethouders zonder zorg, noodgedwongen of uit vrije wil. Dat moet niet kunnen in een land als Nederland. Waarom is er wel direct een langlopende regeling voor bijvoorbeeld ondernemers en zorginstellingen en niet voor de pgb-gefinancierde zorg? We vinden het onverteerbaar.

Een paar van de meldingen

‘Ik had verkoudheid waardoor de zorgverlener van onze dochter niet mocht/kon komen. Zorgverlener kan nu niet betaald worden, maar is wel afhankelijk van inkomsten. Ik mag deze niet uitbetalen. Zorgverlener heeft daar last van en ik ben bang dat zij weleens ander werk kan gaan zoeken.’

‘Ik heb een spierziekte en als gevolg daarvan heb ik beademing invasief en zit in een electrische rolstoel. Voor de ADL en beademing heb ik, naast de zorg die ik van mijn ouders krijg, ook een aantal zorgverleners in dienst. Deze zorgverleners zijn voor de beademing speciaal opgeleid. In verband met mijn kwetsbaarheid ben ik met ingang van 16 maart jl. met mijn ouders in isolatie gegaan. Vanaf dat moment heb ik ook de zorg van de zorgverleners gestopt. Mijn ouders en ik werken nu volledig van uit huis en zij hebben de gehele zorg voor mij op zich genomen. Gelukkig voor de zorgverleners mochten de uren gewoon doorbetaald worden. Dat dit per 1 juli is gestopt is een ramp voor hun en voor mij. Zij missen inkomen en zullen op zoek moeten gaan naar ander werk. Dat kan betekenen dat wanneer corona voorbij is, zij een andere baan hebben gevonden en niet meer beschikbaar zijn voor mij. Ik moet dan op zoek naar andere zorgverleners, die weer opnieuw opgeleid moeten worden. Ik vind dat de zorgverleners gewoon doorbetaald moeten worden, zodat ze voor mij beschikbaar blijven. In mijn geval kost het de overheid niets meer. Zij krijgen gewoon uitbetaald wat ze ook zouden krijgen als ze bij mij aan het werk zouden zijn geweest.’

‘Ik ben wettelijk vertegenwoordiger van mijn broer. Mijn broer nam voor corona wekelijks 4 dagen dagbesteding af. Mijn broer woont bij mij. Omdat hij nu een buitenpoorter is, past hij niet veilig tussen de andere cliënten die met hun eigen woning (bubbel) de dagbesteding afnemen. Hierdoor is zijn dagbesteding nu nog een halve dag per week. Mijn broer kan niet zelfstandig de anderhalve meter regel aanhouden. Hierdoor dient er meer individuele begeleiding ingezet te worden, maar zijn pgb is niet toereikend. Hij wordt zwaar beperkt in zijn functioneren en mist de dagbesteding enorm! De voorlichting over het aanvragen van extra budget, de mogelijkheden, als ook de onmogelijkheden worden slecht gecommuniceerd. Het voelt alsof er te weinig inzicht is in de grote beperkingen in vrijheid van deze groep mensen!’

‘Goedenavond, Ik ben diegene die Hart van Nederland heeft ingeschakeld omtrent het onbetaald in quarantaine zitten. Ik was net ongeveer een weekje uit quarantaine en kan nu nogmaals onbetaald in quarantaine omdat een cliënt van mij positief is getest. Dus ik wil opnieuw melding maken bij jullie om aan te geven dat de nood hoog is. Het kan niet anders dan dat anderen dit ook ervaren. Ik heb maar 3 cliënten en ben zelf heel voorzichtig maar het is nu al de 2e keer deze maand. Financieel is dit niet te doen. Hopelijk komt er snel een regeling.’

Vorige regeling

Je mag niet-geleverde zorg al vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetalen. Deze regeling was namelijk geldig tussen 1 maart en 1 juli 2020, en voor de dagbesteding en kleinschalige ouder-/wooninitiatieven tot 1 augustus 2020. Waarschijnlijk sluit de nieuwe regeling niet aan op de oude regeling.

Kom jij of de dagbesteding of het wooninitiatief hierdoor in de problemen dan kan je dit ook melden bij het Juiste Loket dan kunnen zij samen jou en de aanbieder naar een oplossing zoeken.

Wat doen we voor jou?

Blijf je problemen dus vooral melden bij onze advieslijn of via ons meldformulier. Jouw ervaringen zijn belangrijk om een oplossing voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterker. Ook kunnen we dan met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.

Wat kun je zelf doen?

Het is belangrijk dat je je probleem meldt bij degene van wie je je pgb krijgt. En blijf dat doen. Krijg je bij je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor geen hulp, meld je dan direct weer bij ons.

We adviseren je dringend om alle zorg die je niet kunt krijgen vanwege maatregelen rond het coronavirus zelf bij te houden. De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is nog wel geldig tot en met 31 december 2020. Je kunt deze kosten gewoon blijven declareren via het EKC-formulier.