Pgb-zorg weer sluitpost

Er is nog steeds geen regeling om niet-geleverde zorg weer door te betalen. Er is toegezegd dat dit weer moet kunnen, maar er komt maar geen oplossing. Ondanks onze oproepen op deze site en in Hart van Nederland, en onze druk in de lobby. In de tussentijd kunnen budgethouders hun zorgverleners niet laten komen en ook niet betalen. Het is niet te geloven en onnodig dat dit in de tweede golf nog aan de orde is.

We zijn al maanden in overleg om te zorgen dat niet-geleverde zorg kan worden doorbetaald. Er is ons toegezegd dat dit weer mogelijk wordt. We roepen het ministerie van VWS op nu snel met een oplossing te komen. Het ministerie is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de koepel van zorgkantoren, voor een oplossing voor budgethouders met een pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om het samenvoegen van de oude regeling met extra eisen waaraan de situatie moet voldoen. We willen dat dit vanaf 1 juli 2020 geldig wordt. We verwachten dat het vanaf 1 september of 1 oktober 2020 zal zijn. Voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de gesprekken nog steeds niet op gang. We hebben gezegd dat dit veel te laat is en al de gesprekken al gestart zouden moeten zijn. Dat dit nog steeds niet aan de orde is, heeft te maken met het feit dat gemeenten en verzekeraars zeggen dat budgethouders zich nauwelijks melden.

Onze oproep

We hebben via onze site en Hart van Nederland gevraagd je problemen te melden. Dit heeft schrijnende situaties blootgelegd. Het zorgt er helaas niet voor dat betrokken partijen snel met een oplossing komen. In de tussentijd zitten zorgverleners zonder inkomen en budgethouders zonder zorg, noodgedwongen of uit vrije wil. Dat moet niet kunnen in een land als Nederland. Waarom is er wel direct een langlopende regeling voor bijvoorbeeld ondernemers en zorginstellingen en niet voor de pgb-gefinancierde zorg? We vinden het onverteerbaar.

Een paar van de meldingen

Vorige regeling

Je mag niet-geleverde zorg al vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetalen. Deze regeling was namelijk geldig tussen 1 maart en 1 juli 2020, en voor de dagbesteding en kleinschalige ouder-/wooninitiatieven tot 1 augustus 2020. Waarschijnlijk sluit de nieuwe regeling niet aan op de oude regeling. Kom jij of de dagbesteding of het wooninitiatief hierdoor in de problemen dan kan je dit ook melden bij het Juiste Loket dan kunnen zij samen jou en de aanbieder naar een oplossing zoeken.

Wat doen we voor jou?

Eerdere berichten

Blijf je problemen dus vooral melden bij onze advieslijn of via ons meldformulier. Jouw ervaringen zijn belangrijk om een oplossing voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterker. Ook kunnen we dan met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.

Wat kun je zelf doen?

Het is belangrijk dat je je probleem meldt bij degene van wie je je pgb krijgt. En blijf dat doen. Krijg je bij je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor geen hulp, meld je dan direct weer bij ons. We adviseren je dringend om alle zorg die je niet kunt krijgen vanwege maatregelen rond het coronavirus zelf bij te houden. De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is nog wel geldig tot en met 31 december 2020. Je kunt deze kosten gewoon blijven declareren via het EKC-formulier.