De zorg in Nederland is een keurslijf geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies Verlangen naar samenhang. De ordening en eenduidigheid die wordt gezocht in het huidige systeem van zorg en maatschappelijke ondersteuning – waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid neemt -, belemmert passende zorg. De RVS pleit ervoor dat zorg en ondersteuning meer toegesneden worden op individuele noden en wensen. Download het volledige rapport op de website van de RVS.