Pgb-tarieven bij gemeenten moeten ook toereikend zijn

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en de Jeugdwet staat dat tarieven toereikend moeten zijn om goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Per Saldo ziet helaas te vaak dat gemeenten de tarieven steeds verder willen verlagen. Dit terwijl de meeste werknemers jaarlijks worden geïndexeerd door middel van in cao’s afgesproken loonsverhogingen. Het verbaast Per Saldo dan ook dat tarieven van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) werken niet worden geïndexeerd maar juist worden verlaagd.

Gemeentelijke tarieven kennen, bijvoorbeeld voor informele hulp, geen landelijk wettelijk maximum tarief zoals het bij de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) wel geregeld is. Elke gemeente hanteert een eigen beleid waarin dit wordt vastgelegd.

Om tot een goed onderbouwd uurtarief van een zorgverlener te komen, voor zowel formele als informele hulp vanuit een pgb is het van groot belang om inzicht te krijgen in de verschillende kostencomponenten waaruit een uur zorg bestaat.

Het is dan ook belangrijk dat gemeenteraadsleden over de juiste informatie beschikken om ervoor te zorgen dat pgb-tarieven toereikend zijn zodat budgethouders kwalitatief goede zorg/ondersteuning en of hulpmiddelen in kunnen kopen.

Gemeente Apeldoorn

Onlangs ontvingen huidige budgethouders van de gemeente Apeldoorn een brief met daarin de voorgestelde veranderingen om de pgb-tarieven te verlagen. Deze brief hebben wij van meerdere budgethouders ontvangen. Zij maken zich ernstige zorgen in verband met de inhoud van deze brief en deze zorgen zijn ook terecht.

Per Saldo heeft daarom een brief naar de gemeenteraad van Apeldoorn gestuurd om hen te informeren over de opbouw van tarieven voor het persoonsgebonden budget zodat zij goed inhoudelijk het gesprek aan kunnen gaan met de wethouder.

Loop je hier ook tegenaan bij jouw gemeente of tegen andere problemen dan is het belangrijk om dat bij ons te blijven melden.