Minister Helder wil het pgb duurzaam blijven inzetten voor de mensen die bewust kiezen voor het voeren van eigen regie. En die dus hun zorg en/of ondersteuning met een pgb willen en kunnen regelen.

Ze schrijft dat pgb zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek, waarbij het leven van de zorgvrager centraal staat en niet de ziekte of beperking.

Dit staat in haar brief over het pgb die zij vrijdag 23 december 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het eerste deel van de brief gaat over de beleidsagenda en het tweede deel over het PGB Portaal. Over het portaal hebben we een apart nieuwsbericht gemaakt.

5 thema’s

De volgende 5 thema’s gaat de minister de komende periode in actielijnen verder uitwerken:

  1. Toegang en toerusting
  2. Informele zorg en hulp van naasten
  3. Werkgeverschap
  4. Rechtmatigheid
  5. Wooninitiatieven

We zijn blij dat er zoveel aandacht is voor het pgb en dat het pgb als een belangrijk instrument wordt gezien om eigen regie over je leven te kunnen houden. Er zal de komende jaren hard gewerkt moeten worden aan onder andere bovenstaande thema’s om het pgb weer sterk en werkbaar te maken. De afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien dat niet iedereen het pgb een warm hart toedraagt en dat mensen met een hulpvraag niet altijd keuzevrijheid hebben gehad om voor een pgb te kunnen kiezen. Soms onbewust en door onbekendheid, maar vaak door onderbuikgevoelens en wantrouwen. Het wordt tijd dat we hier verandering in gaan brengen, 8 jaar na de decentralisatie.

Op naar een sterk en stevig pgb

De actielijnen van de minister staan tijdens haar termijn centraal in onze belangenbehartiging. Veel onderwerpen staan in ons programma 2021 – 2025. Mede dankzij onze lobby zijn onderwerpen hoog op de agenda gekomen. We willen nu doorpakken en met elkaar voor oplossingen zorgen. Samen geven we het pgb weer glans. Volg alle ontwikkelingen en acties in ons nieuwe thema Actielijnen ministerie van VWS en het thema Wonen (actielijn 5).

Wil je weten wat de minister heeft geschreven over de 5 thema’s? En wat wij ervan vinden en gaan doen? Lees dan verder in het thema:

Een lijst van pagina's

  • Minister Helder heeft 5 pgb-thema’s benoemd die zij in actielijnen gaat uitwerken. We zijn gevraagd en ongevraagd betrokken bij deze actielijnen. Op deze plek houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en onze acties. Video: stand van zaken pgb-actielijnen Wil je weten wat de huidige stand van zaken is op de actielijnen pgb? Bekijk […]