Voor wie?

Budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief, én geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 8), krijgen voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het persoonsgebonden budget (pgb) van 4000 euro. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Hoe declareren?

De budgethouder kan het extra budget declareren, nadat het is toegekend, door extra uren af te spreken of het uurtarief te verhogen (beiden mag ook). Dat gaat via het standaard wijzigingsformulier van de SVB. De toeslag kan dus niet worden gedeclareerd met het formulier bijkomende zorgkosten.

Wlz: pgb-tarieven 2019 zijn bekend

Ook dit jaar worden de tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2019 aangepast. Het budget wordt geïndexeerd, dat wil zeggen, aangepast…