Voor wie?

Budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief, én geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 8), krijgen voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het pgb van 4000 euro. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kijk voor meer informatie over deze eisen op de website van de V&VN.

Hoe declareren?

De budgethouder kan het extra budget declareren, nadat het is toegekend, door extra uren af te spreken of het uurtarief te verhogen (beiden mag ook). Dat gaat via het standaard wijzigingsformulier van de SVB. De toeslag kan dus niet worden gedeclareerd met het formulier bijkomende zorgkosten.

Zie ook ons eerdere bericht over de indexering en wijzigingen voor de Wlz in 2019.