Pgb op maat – alleen met toestemming budgethouder

In de voorjaarsnota 2023 gaf de regering aan dat in de Wet langdurige zorg ‘maatwerk pgb’, nu bekend als ‘pgb op maat’, ingevoerd wordt. Hierbij wordt het budget voortaan vastgesteld op basis van het budgetplan. Dit is in plaats van op basis van het totale budget van het zorgprofiel dat is toegekend door het CIZ. Dit is een manier om te bezuinigen. Vervolgens liet de minister in een brief op 25 juli 2023 weten dat bijna alle zorgkantoren zijn gestart met deze werkwijze voor nieuwe budgethouders. En dat vanaf januari 2025 het ‘pgb op maat’ zal ingaan voor bestaande budgethouders.

Wij hebben vorig jaar al laten weten dat wij het hier niet mee eens zijn. Zie onze reactie op de Voorjaarsnota 2023: Maatwerk pgb alleen met toestemming budgethouder. En zie ook onze reactie op de Stand van Zakenbrief pgb. We zijn hierover in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij vinden dat er onvoldoende juridische basis voor is en dat ‘pgb op maat’ alleen mag worden toegekend met toestemming van de budgethouder. Mr. dr. Matthijs Vermaat, advocaat bij De Graaf aan de Kade, deelt ons standpunt hierin. Dit licht hij toe in een artikel dat maandag 12 januari verscheen: De Wet langdurige zorg en het Persoonsgebonden budget op maat.

Meld jouw ervaring aan ons!

Heb je vragen over ‘pgb op maat’? Of ben je het niet eens met de hoogte van het vastgestelde budget (pgb op maat)? Of loop je tegen andere problemen aan hierdoor? Meld dit dan aan ons! Je kunt dit melden door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 0900 – 742 48 57 (€ 0,20/minuut). Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bellen naar ons gratis ledennummer. Dit vind je zodra je bent ingelogd op onze website, in ‘mijn account’. Zo kunnen wij jouw ervaring meenemen in de besprekingen met de zorgkantoren en het ministerie van VWS.