Bruno Bruins, minister van VWS, wil de administratieve lasten in de zorg aanpakken. Hij vraagt om ideeën. Per Saldo stuurde in reactie daarop samen met Mezzo een brief met knelpunten en oplossingen, gericht op hun doelgroepen: budgethouders en mantelzorgers.

Feitelijke en beleefde lastendruk

De pgb-regeling brengt in de zorg de hoogst scorende lastendruk met zich mee, zo blijkt uit metingen. Daarbij gaat het niet alleen om de feitelijke administratieve lastendruk, maar ook om de beleefde lastendruk. Kortdurende indicatieperioden geven veel onzekerheid: of het zorgvuldig samengestelde team ingeschakeld kan blijven worden, of de hoogte van de indicatie op peil blijft, of er überhaupt weer een pgb wordt toegekend. Daarnaast moeten budgethouders nog altijd zien om te gaan met het heersende wantrouwen: het voortdurend moeten bewijzen dat de zorg goed is en dat er niet frauduleus wordt gehandeld. Het huisbezoek, dat soms lijkt op financiële controle en niet op meekijken naar de zorginhoudelijke kant, breng de nodige spanning met zich mee. Al met al is het reden om af te zien van een pgb en te kiezen voor zorg in natura, terwijl een pgb toch meer passende zorg zou opleveren.

Knelpunten

In de uitgebreide brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Mantelzorgers, bij velen ligt overbelasting op de loer; mantelzorgers hebben vaak een veelomvattende taak
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning: momenteel wordt nog te weinig gewezen op het recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner
  • De pgb-administratie: een veelheid aan handelingen die veel tijd vragen en het noodgedwongen bijhouden van een schaduwadministratie, omdat het gaat te vaak mis gaat in het contact met andere organisaties
  • Goede informatie, goed toegerust zijn is geen vanzelfsprekendheid
  • Het ontbreken van uniformiteit in de regelgeving maakt het ingewikkeld
  • Instanties werken vaak niet samen, waardoor keer op keer dezelfde informatie gegeven moet worden

Oplossingen

  • Invoering van het portaal vereenvoudigd het beheer van het pgb
  • Geef mantelzorgers duidelijkheid over wat wel en niet van hen verwacht kan worden
  • En als laatste maar zeker niet de minst belangrijke oplossing: verstrekkers, handel vanuit vertrouwen

Brief downloaden

Brief Mezzo en Per Saldo administratieve lasten