Pgb en corona, wat mag er nog wel en wat niet meer

De coronamaatregelen worden vanaf 1 juli 2020 weer verder versoepeld. Om die reden zou het zo moeten zijn dat je dagbesteding of je zorgverleners weer voor jou aan het werk zijn. De extra maatregelen worden hierom vanaf 1 juli 2020 voor de meeste budgethouders gestopt of afgebouwd. Wat betekent dit voor jou?

Niet-geleverde zorg

Je mag niet-geleverde zorg vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetalen. Op deze regels zijn enkele uitzonderingen voor Wet langdurige zorg (Wlz):  
  • Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli kan na die datum nog wel gedeclareerd worden.
. Lees hier over de voorwaarden en de administratie bij het doorbetalen van niet-geleverde zorg.
  • dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en het vervoer van en naar de dagbesteding mag je tot en met 31 juli doorbetalen.
  • heb je een pgb en woon je in een kleinschalig wooninitiatief dan mag je zorg die niet geleverd is tot en met 31 juli doorbetalen.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

De vergoeding voor vervangende zorg of duurdere zorg vanwege corona (EKC) wordt wel verlengd. Heb je al een goedgekeurde EKC-aanvraag? Dan blijft deze geldig tot en met 31 juli 2020. Je hoeft niets te doen. Wacht je nog op een beslissing van je aanvraag? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen. Krijg je een goedkeuring dan geldt deze tot en met 31 juli 2020. Moet je na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten maken vanwege corona en de coronamaatregelen? Dan kun je hiervoor een nieuwe aanvraag bij het zorgkantoor of je gemeente doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. Informatie over EKC vind je op: Het EKC-formulier is beschikbaar via de websites van de zorgkantoren.

Wat vinden wij?

Veel mensen zullen mee kunnen gaan in de versoepeling van de maatregelen, anderen niet. Dit hangt af van de soort aandoening die je hebt, hoe kwetsbaar je bent en of je in de anderhalve- meter samenleving de aanwijzingen kunt opvolgen. Het is belangrijk dat de maatregelen voor iedereen goed werken. We willen bereiken dat:
  • er een meldpunt komt voor mensen waarbij het niet goed gaat, doordat de maatregelen nu stoppen.
  • dat alle dagbesteding nu echt weer gaat starten. Lukt het niet op de oude manier, dan moet je snel samen kunnen afspreken wat er wel mogelijk is voor jou.
  • zorg, die zorgverleners niet kunnen geven, omdat jij ze door je gezondheid buiten de deur houdt, moeten kunnen worden doorbetaald.
  • er een regeling komt voor mensen met een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Helaas is er bij de zorgverzekeraars niets geregeld. Heb je meer of andere zorg nodig dan moet je nu een herindicatie aanvragen.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.