Met ‘de geleerde lessen uit het verleden’, sprak Van Rijn over het belang van de keuze tussen het pgb en flexibele zorg in natura. In de lezingen die volgden werden de congresgangers geïnformeerd over de situatie in Vlaanderen en over de ervaringen van Delft en Woerden met het integrale pgb, kortweg het i-pgb. Hierbij krijgen budgethouders één budget dat ze kunnen inzetten voor al hun zorgbehoeften. De workshop over het pgb-portaal liet zien hoe het systeem rondom het trekkingsrecht in de toekomst anders en vooral eenvoudiger geregeld gaat worden. Een moeder sprak over het gemak van het gezinsbudget: één budget te besteden voor de zorg van meerdere personen met een pgb in haar gezinssituatie. En ’s middags gaven budgethouders samen met professionals lezingen, workshops en flitspresentaties.

Per Saldo aan het woord

De ‘moeder’ van het pgb Erica Terpstra kwam ook even langs. Ze moedigde de aanwezigen en met name Per Saldo aan om door te gaan met het strijden voor een goed pgb. Daar gaf Aline Molenaar, directeur van Per Saldo direct gehoor aan door te pleiten voor:

  • goede toerusting van de (potentiële) budgethouder
  • één budget per wet, reële tarieven
  • een basisset van kwaliteitscriteria voor alle aanbieders
  • controle zoveel mogelijk vooraf
  • gelijke wet- en regelgeving in alle wetten
  • navolging van goede voorbeelden uit andere landen

Haar boodschap aan het nieuwe kabinet luidde: ‘Laat eigen regie in de zorg zegevieren. Mensen zijn meer dan (de kosten van) hun zorgvraag. Zij willen deelnemen aan alle aspecten van het leven.’

Conclusies

Gedurende de gehele dag konden de aanwezigen via een speciale website direct stemmen op bepaalde stellingen. Onder andere de volgende uitkomsten werden genoteerd:

  • het pgb heeft zeker toekomst, het staat volop in de belangstelling
  • de administratieve rompslomp moet worden aangepakt
  • de mogelijkheden voor het i-pgb moeten worden uitgebreid
  • Nederland kan leren van andere landen, bijvoorbeeld Vlaanderen, Duitsland en de Scandinavische landen

Meer informatie

De presentaties die zijn gehouden tijdens het congres kunt u lezen op de website van de Guus Schrijvers Academie.

Een interview met Guus Schrijvers en een artikel over Annette Stekelenburg (gezinsbudget) lezen leden en abonnees in EigenWijs nummer 1 2017.