Pgb bij gemeenten onder druk

Het coronavirus eist op dit moment alle aandacht op. Maar onze ‘gewone’ activiteiten gaan ook gewoon door. Zo hebben we enige tijd geleden aan alle gemeenten een informatiepakket over het pgb gestuurd. Om hen te wijzen op dit waardevolle instrument voor eigen regie. Zodra het virus is uitgewoed en de focus weer op andere zaken gericht gaat worden, zullen we de gemeenten opnieuw op deze informatie wijzen. Intussen laten we je weten wat we de gemeenten hebben toegestuurd.

We hebben in ons bericht aan de gemeenten geschreven: ‘Het persoonsgebonden budget (pgb) is een belangrijk en waardevol instrument om eigen regie te kunnen voeren. Per Saldo ontvangt dagelijks signalen van budgethouders/vertegenwoordigers die aangeven dat het pgb binnen hun gemeente onder druk staat. Zij maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het pgb binnen gemeenten en daarmee de mogelijkheid tot het voeren van eigen regie.’

Steeds terugkerende knelpunten

Vandaar een informatiepakket waarin we gemeenten de juiste pgb-informatie verstrekken. Met de bedoeling om het hen mogelijk te maken een goed inhoudelijk gesprek te voeren over het pgb. Voor ons springen er 6 onderwerpen uit waarvoor we speciale aandacht vragen:
  • pgb-tarieven;
  • langdurig beschikken;
  • kwaliteitseisen;
  • informele hulp;
  • jeugd met levenslange levensbrede hulpvragen;
  • algemene voorzieningen (niet per individuele situatie gekeken).

Informatie downloaden

Hieronder kun je de drie documenten downloaden die we aan alle gemeenten stuurden.