Brandbrief Per Saldo: nu pgb in Zvw. Huidige regels zorgverzekeraars maken wijziging van wetsvoorstel Zvw-pgb noodzakelijk

In een vandaag verzonden brandbrief aan de Tweede Kamer uit Per Saldo haar grote zorgen over een goede verankering van een solide en toegankelijk pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een debat over het wetsvoorstel van VWS staat morgen op de agenda.

Gewoon leven

De belangenvereniging van mensen met een pgb, Per Saldo, strijdt al jaren voor het op maat kunnen regelen van zorg met een pgb, ook in de Zvw. Zo kunnen mensen met een langdurige, levenslange beperking zélf hun zorg kiezen, op het moment dat zij dat nodig hebben en daarmee een zo gewoon mogelijk leven leiden. Het huidige wetsvoorstel van VWS biedt onvoldoende waarborg voor een toegankelijk en flexibel pgb.

Regels te belemmerend

“De ervaringen na 1 jaar pgb in de Zvw hebben ons geleerd, dat de huidige regels van de verzekeraars zo belemmerend werken dat mensen geen eigen regie kunnen voeren over hun leven met zorg”, aldus Aline Saers, directeur Per Saldo. “Dit kan zo niet langer. De Kamer moet nú kiezen voor een goede wettelijke verankering van een volwaardig, toegankelijk en flexibel pgb in de Zvw.” Deze oproep wordt ondersteund door een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties. Naast Per Saldo is de brief ondertekend door Ieder(in), NPCF, Rode Bril, Spierziekten Nederland, BOSK, UNIE KBO en Wij staan op.

Eerste Kamer stemt in

In december 2014 stemde de meerderheid van de Eerste Kamer voor de motie Ganzevoort, waarmee een brede steun kwam voor het verankeren van het pgb in de Zvw. De Eerste Kamer vroeg het Zvw-pgb zo spoedig mogelijk in te dienen bij separate wetgeving.

Belang budgethouder moet zwaarst wegen

Per Saldo denkt dat het erom gaat spannen in Den Haag. De zorgverzekeraars vragen zich af of een wettelijke verankering wel nodig is en of zij niet belemmerd worden in het zelf mogen bepalen of het pgb voor een verzekerde wel doelmatig is. Ook VWS lijkt het systeem van Zvw en het oordeel van zorgverzekeraars te prefereren boven het belang van mensen die met eigen regie hun zorg willen organiseren.

Vrije keuze voor pgb

Het aannemen van de wijzigingen op het wetsvoorstel is van cruciaal belang voor heel veel mensen met een langdurige, levenslange beperking. Per Saldo wil dat ook zij, mensen die verpleging en verzorging nodig hebben, de vrijheid hebben om te kiezen voor een pgb.
De belangrijkste redenen op een rijtje:

  • Pgb staat voor gepaste en zuinige zorg.  Zuinige zorg start met een onafhankelijke indicatie, die ook geldt bij een pgb. Die onafhankelijke indicatie bepaalt de omvang van de zorg. En pgb zorg is zuinig: voor het pgb gelden altijd lagere tarieven dan voor zorg in natura.
  • Pgb zet kwaliteit van leven centraal. Kwaliteit van leven moet leidend zijn. Met een pgb kiest de budgethouder de kwaliteit die bij hem past. Geen enkele budgethouder kiest voor slechte zorg!
  • Verankering pgb zorgt juist voor rechtsgelijkheid. Zorgverzekeraars stellen dat een pgb in de Zvw rechtsongelijkheid geeft in de zorg. Niets is minder waar. De Nza concludeerde al in april 2015 dat in 80% van de gevallen waar zorg in pgb wordt geleverd er geen andere mogelijkheden zijn om de benodigde zorg te leveren.

Noot voor de redactie:
U kunt de volledige brief aan de Tweede Kamer lezen in Brandbrief aan de Tweede Kamer PGB in Zvw (pdf), inclusief praktijkvoorbeelden van budgethouders die het belang van het pgb in de Zvw duidelijk onderschrijven en illustreren.
Plus de reactie op ingediende amendementen van Per Saldo op de brief van de staatssecretaris van 1 februari over de amendementen.
Voor aanvullende informatie, een interview met een budgethouder of met Aline Saers (directeur van Per Saldo) kunt u contact opnemen via de perslijn.