Donderdag 8 juni voert de Vaste Kamercommissie van VWS een debat met de staatssecretaris over de voortgang van de Jeugdhulp binnen gemeenten. Per Saldo vindt dat een aantal zaken binnen het jeugdbeleid onderbelicht zijn gebleven en heeft daarom voor dit overleg een brief gestuurd.

Aandachtspunten van Per Saldo

  • De onafhankelijke cliëntondersteuning is in veel gemeenten nog altijd niet goed geregeld. Naast het goed toerusten van de budgethouder, zijn onafhankelijke ondersteuners onmisbaar op weg naar eigen regie.
  • Gemeenten kennen minder uren zorg toe dan nodig. Per Saldo pleit er daarom voor eerst de zorgvraag goed en onafhankelijk vast te stellen, vervolgens te kijken welke zorg ook echt door mantelzorgers gegeven kan worden (geen verplichting) en voor de overige uren zorg het pgb toe te kennen.
  • Per Saldo ontvangt nog steeds signalen van mensen waarbij het pgb (deels) wordt geweigerd omdat familieleden worden uitgesloten van zorg. Dit is een verkeerde uitvoering van de regels en wij pleiten ervoor dat gemeenten via een zorgvuldige individuele afweging kijken of en welke ondersteuning er vanuit het sociaal netwerk geleverd kan worden, ook wanneer dit betaald is.
  • Er zijn nog steeds gemeenten die indicaties afgeven voor slechts enkele maanden. Hierdoor moet de procedure keer op keer herhaald worden waardoor mensen voortdurend in onzekerheid zitten. Wij pleiten voor afgifte van langere indicatiebesluiten, waarbij niet elke jaar opnieuw een keukentafelgesprek moet worden georganiseerd maar waar door middel van evaluatiegesprekken gekeken wordt of de geïndiceerde zorg nog passend is.

Meer informatie

Debat volgen

Het debat vindt plaats op donderdag 8 juni tussen 10:00 en 13:00 uur. U kunt het live volgen via de livestream (video/audio) van de Tweede Kamer (Thorbeckezaal).