Aandachtspunten van Per Saldo

  • De onafhankelijke cliëntondersteuning is in veel gemeenten nog altijd niet goed geregeld. Naast het goed toerusten van de budgethouder, zijn onafhankelijke ondersteuners onmisbaar op weg naar eigen regie.
  • Gemeenten kennen minder uren zorg toe dan nodig. Per Saldo pleit er daarom voor eerst de zorgvraag goed en onafhankelijk vast te stellen, vervolgens te kijken welke zorg ook echt door mantelzorgers gegeven kan worden (geen verplichting) en voor de overige uren zorg het pgb toe te kennen.
  • Per Saldo ontvangt nog steeds signalen van mensen waarbij het persoonsgebonden budget (pgb) (deels) wordt geweigerd omdat familieleden worden uitgesloten van zorg. Dit is een verkeerde uitvoering van de regels en wij pleiten ervoor dat gemeenten via een zorgvuldige individuele afweging kijken of en welke ondersteuning er vanuit het sociaal netwerk geleverd kan worden, ook wanneer dit betaald is.
  • Er zijn nog steeds gemeenten die indicaties afgeven voor slechts enkele maanden. Hierdoor moet de procedure keer op keer herhaald worden waardoor mensen voortdurend in onzekerheid zitten. Wij pleiten voor afgifte van langere indicatiebesluiten, waarbij niet elke jaar opnieuw een keukentafelgesprek moet worden georganiseerd maar waar door middel van evaluatiegesprekken gekeken wordt of de geïndiceerde zorg nog passend is.

 

Debat Jeugdhulp 8 juni 2017