Per Saldo reageert op wetswijziging in verband met de eigen bijdrage

De consultatie van de wetswijziging gaat onder andere over de invoering van de nieuwe eigen bijdrage voor zorg in de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2020 (het abonnementstarief) en over de eigen bijdrage voor beschermd wonen. Per Saldo heeft, samen met Ieder(in) en andere belangenorganisaties, gereageerd op deze voorgestelde wijzigingen. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de belangrijkste punten.

Het abonnementstarief

Vanaf 2019 is de nieuwe eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook wel het abonnementstarief genoemd, een vast bedrag van 17,50 euro per 4 weken. Dit is vooruitlopend op de wetswijziging die in 2020 in zal gaan.

Volgens de wetswijziging is het de bedoeling dat vervoer buiten het abonnementstarief zal vallen. Dat betekent dat voor vervoer nog wel een andere eigen bijdrage kan worden gevraagd. Per Saldo en andere belangenorganisaties vragen of bevestigd kan worden dat dit dan nooit een hoger bedrag kan zijn dan 19 euro per maand. Ook wijzen we erop dat bij uitzonderingen op het abonnementstarief uw individuele situatie goed bekeken moet worden.

Daarnaast vragen we meer duidelijkheid over het moment van innen van de eigen bijdrage. Zoals het nu beschreven staat kan het zijn dat je nog niet met je zorg gestart bent, maar al wel de eigen bijdrage moet betalen. We pleiten ervoor om pas met innen te starten zodra je zorg ook start. Ook stellen we vragen over de mogelijkheid het innen tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld als je tijdens de vakantie geen zorg ontvangt.

Eigen bijdrage beschermd wonen

Per Saldo stelt ook vragen over wat de nieuw voorgestelde systematiek rondom de eigen bijdrage voor budgethouders die beschermd wonen gaat betekenen. Het lijkt door de wetswijziging de bedoeling dat het begrip beschermd wonen alleen nog gebruikt gaat worden voor budgethouders die ook voor het wonen (hiermee wordt de huur bedoeld en dit is dan het zogeheten wooncomponent) een persoonsgebonden budget ontvangen. Zij hoeven dus geen huur te betalen, maar moeten om die reden dan wel een hogere eigen bijdrage betalen.

Per Saldo wil dat wonen en zorg gescheiden blijven en dat de zorg voor budgethouders die geen persoonsgebonden budget ontvangen voor de huur ook als beschermd wonen wordt gezien.  Als dit door gemeenten anders genoemd gaat worden, bestaat de kans op lagere indicaties voor deze budgethouders. Hier wordt extra aandacht voor gevraagd.

Meer weten?