Per Saldo reageert op wetsvoorstel over medezeggenschap

Per Saldo heeft gereageerd op een wetsvoorstel over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, ook wel de Wmcz 2018 genoemd. Met deze wet wordt geregeld dat je als bewoner van een zorginstelling mee kunt praten over het beleid van de instelling. Dat kan via een cliëntenraad.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo wil dat deze wet niet van toepassing is op alle wooninitiatieven die uit een persoonsgebonden budget betaald worden. Dat pakt soms namelijk nadelig uit. Als vertegenwoordigers van bewoners, of de bewoners zelf, het bestuur vormen hebben de bewoners immers al zeggenschap. Een verplichte cliëntenraad is om die reden dan ook niet wenselijk.

Per Saldo is blij dat voor wooninitiatieven met vertegenwoordigers van bewoners in het bestuur een uitzondering is gemaakt. Voor wooninitiatieven waarbij de bewoners zélf het bestuur vormen geldt deze uitzondering nog niet.

Ons voorstel is dan ook om het wetsartikel zo aan te passen dat wanneer de bewoners zelf of de vertegenwoordigers van de bewoners het bestuur vormen de uitzondering van toepassing is.

Daarnaast is Per Saldo van mening dat niet het hele bestuur uit ouders, bewoners of vertegenwoordigers hoeft te bestaan. Als wooninitiatieven er voor kiezen een onafhankelijk bestuurslid op te nemen in het bestuur, zou dat ook mogelijk moeten zijn.