Budgethouders met een Zvw-pgb hebben een capabele wijkverpleegkundige nodig om hun indicatie te kunnen laten stellen. Door het tekort aan geschikte wijkverpleegkundigen is dit voor hen een probleem. In het debat vertelde staatssecretaris Van Rijn dat VWS kijkt naar de mogelijkheden om de wijkverpleging te verbeteren en de tekorten op te vangen. De staatssecretaris ziet hier ook een belangrijke taak liggen voor de zorgverzekeraars om te kunnen blijven voldoen aan de zorgplicht.

Goede voorlichting pgb of zin

GroenLinks gaf aan dat mensen actief geïnformeerd moeten worden over de verschillende leveringsvormen van wijkverpleging: pgb of zorg in natura. Zorgverzekeraars doen dat nu vaak alleen als mensen erom vragen. De informatie moet duidelijker en beter toegankelijk zijn.

Daling van het aantal budgethouders

D66 en CDA benadrukten de daling van het aantal budgethouders binnen de Zvw. Zo vroeg het CDA zich af of ‘hier soms sprake is van een ontmoedigingsbeleid?’ De staatssecretaris verklaarde dat er geen sprake is van een ontmoedigingsbeleid. Het aantal budgethouders daalt inderdaad, maar er is een stijging in de bedragen die ze declareren. Daarnaast is de daling volgens de staatssecretaris tevens te wijten aan het feit dat nu beter wordt gekeken of iemand een budget kan beheren.

Wat vindt Per Saldo?

  • Het tekort aan capabele wijkverpleegkundigen dient zo snel mogelijk opgelost te worden.
  • Per Saldo is het met Van Rijn eens dat zorgverzekeraars de taak hebben om mensen op tijd over beide leveringsvormen, pgb of zorg van een instelling, te informeren.
  • De verklaring van de staatssecretaris voor de daling van het aantal budgethouders in de Zvw maakt de oorzaak nog steeds onvoldoende duidelijk. Zorgverzekeraars lijken op dit moment de voorkeur te geven aan zorg in natura. Per Saldo pleit ervoor om bij de indicatiestelling als vanzelfsprekend de keuze voor de leveringsvorm aan de zorgvrager aan de orde te stellen. Het pgb dient als gelijkwaardige vorm van zorg naast zorg in natura te worden gepresenteerd en niet pas in tweede instantie, als blijkt dat zorg in natura niet passend is.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht Pleidooi voor passende wijkverpleging over dit debat met daarin de brieven die Per Saldo heeft gestuurd.