Aan het eind van 2017 blikt Per Saldo terug en vooruit. Net als in 2017 blijven wij het ook in 2018 opnemen voor mensen met een pgb en blijven wij vooral ook de budgethouder ondersteunen met hulp op maat. Met ‘budgethouder’ bedoelen we met nadruk ook de vertegenwoordiger van deze persoon, als hij/zij niet in staat is om alles zelf te regelen.

Bewuste keuze

Voorzitter Alwin Hietbrink legt in het komende nummer van EigenWijs uit waarom Per Saldo als belangenorganisatie zo belangrijk blijft, ook nu het pgb is verankerd in alle zorgwetten. Voor toerusting op maat moeten de nodige stappen worden genomen. Zodat mensen bewuster kunnen kiezen voor een pgb, zij vooraf weten waar ze aan beginnen, er goed mee om kunnen gaan en er bijvoorbeeld niet alleen voor kiezen omdat er geen alternatieve zorg beschikbaar is.

Samenwerking

Zorgaanbieders – verstrekkers – budgethouders: het is een driehoek waarin geen schakel kan ontbreken. Per Saldo wil daarom naast de budgethouder, nadrukkelijker partner zijn van partijen die belangrijk zijn voor mensen met een pgb.  Het woord voor 2018 is daarom ‘samenwerking’. Om de wettelijke verankering meer inhoud te kunnen geven, want met het recht op een pgb zijn we er niet. De regelingen moeten de toegang ook echt mogelijk maken. Daar moet nog wel wat aan gebeuren.

Tienpuntenplan

In ons Tienpuntenplan staat wat wij de komende jaren willen realiseren. Toerusting op maat van budgethouders die bewust kiezen voor het pgb, integrale toekenning met één pgb voor alle ondersteuning op alle levensterreinen. Vereenvoudiging van systemen. Het zijn belangrijke punten om het pgb te versterken en om de positie van budgethouders te versterken. Hier gaat Per Saldo zich in 2018 met volle kracht voor inzetten.